Vallarum 6:5 (aktuellt nummer)

Adress Flintvägen 7
Aktuell period 1899 -
Areal 1/576 mantal
Ursprung Vallarum 6:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades officiellt vid denna hemmansklyvning.

Källa: Lantmäteriet

År 1899 genomfördes officiellt en hemmansklyvning utav fastigheten Vallarum 6:1 som
innebar följande fördelning av markerna som även syns på kartan här över:

A      6:2     107/576 mantal      äges av Ola Andersson
B      6:3       11/192 mantal      äges av Per Andersson
Bb    6:4         1/192 mantal      äges av Nils Olsson
C     6:5          1/576 mantal      äges av Nils Larsson
Ca   Lägenhet      Lägenhet avsöndrad från C tillhörigt statardrängen Ola Nilsson.
D     Lägenhet      Lägenhet avsöndrad från 1/4 tillhör smeden Johan Sandström.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten Vallarum 6:5 i det område som har nummer 18. På den ekonomiska kartan från 1975 här nedan ses fastigheten med sin aktuella beteckning 6:5.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Fotot till höger är en flygbild över fastigheten från 1960-talet och visar åkermark och skogsmark samt en bild av hur husen låg på denna tid.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 november 1966 - Hertha Möller (köp av Karins 1/2)
11 oktober 1964 - 26 november 1966 Karin Jeppsson och Hertha Möller (köp av Haralds 1/3)
2 juni 1962 - 11 oktober 1964 Harald Persson, Karin Jeppsson och Hertha Möller (skifteshandling)
1 september 1949 - 2 juni 1962 Victor Persson och Elin Persson, född Delin (auktion)
4 februari 1929 - 1 september 1949 Per Nilsson och Anna Maria Nilsson, född Persson (auktion)
4 februari 1929 - 4 februari 1929 Davin Frenning (auktion)
12 november 1928 - 4 februari 1929 Dödsbodelägarna efter Ingar Persdotter. (bouppteckning)
24 juli 1924 - 12 november 1928 Dödsbodelägarna efter Nils Larsson. (bouppteckning)
11 september 1886 - 24 juli 1924 Nils Larsson och Ingar Persson (köp)
14 mars 1865 - 11 september 1886 Truls Olsson och Ingeborg Andersdotter (köp)
- 14 mars 1865 Ola Andersson och Karna Johnsdotter (fastebrev)
14 mars 1865 - 14 mars 1865 Per Nilsson. (köp)

Bilder