Skumparp 1:3 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen ca 305
Aktuell period 1827 - 1885
Areal 7/64 mantal
Ursprung Skumparp 1:1
Nya nummer Skumparp 1:14 (avregistrerat nummer) , Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) , Skumparp 1:16 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1827 och ägdes av Åboen Trued Nilsson som med utflyttningsskyldighet erhöll ägorna. Markerna tillhörande Skumparp 1:3 är markerat med “B”. Ca 1863 sälj en areal på 5/128 av från fastigheten.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Resterande areal av fastigheten genomgår en laga delning 1884 då tre nya fastigheter bildas, Skumparp 1:14, 1:15 och 1:16.

A 1:14 221/4096 mantal

B 1:15 7/512 mantal

C 1:16 11/4096 mantal

 

 

Källa: kartbild.com

 

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till vänster ses fastigheten som omfattar områdena med nummer 5, 6 och 7.

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
5 december 1883 - 26 oktober 1898 Mårten Jönsson och Anna Christiansdotter
21 december 1872 - 5 december 1883 Anders Åkesson och Karna Johansdotter
1862 - 1870 Dödsbodelägarna efter Måns Persson
1836 - 1862 Måns Persson och Elna Nilsdotter
1827 - 1836 Trued Nilsson och Kjerstena Persdotter

Bilder

Källor

KällaÅr
12-Frä-251825
12-Frä-1991885