Skumparp 1:14 (avregistrerat nummer)

Adress Rönåsvägen 455
Aktuell period 1884 -
Areal 221/4096 mantal
Ursprung Skumparp 1:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Skumparp 1:22 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1884 vid en hemmansklyvning av fastigheten Skumparp 1:3.

Fastigheten delas i tre delar

A       1:14        221/4096 mantal       äges av Mårten Jönsson

B       1:15         7/512 mantal            äges av skolläraren J P Rosendahl                                                                        (obebyggt skifte)

C       1:16          11/4096 mantal        äges av Nils Hansson (obebyggt skifte)

 

Skumparp 1:14

Källa: Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden till höger var införd i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:           Vollsjö

“Areal: Totalt 7,1 hektar åker. Tax.-v. 10700. Dessutom har sedan 1930 utarrenderats 3,5 hektar som fortfarande drives i sambruk. Jordart: Svartmylla på grusbotten. Man- och ekonomibyggnader uppförda i början på 1800-talet. 2 hästar, 7 kor, 6 ungdjur, 1 modersugga, 10 gödsvin, 3 får, 50 höns, 3 livgäss. Gården till släkten 1917. Nuvarande ägare har ombyggt och renoverat mangårdsbyggnad, nybyggt loge 1943 samt renoverat stall, svinhus och hönshus. Ägare: Alfred Åkerblom, född 6 december 1887. Son till Jöns Åkerblom och hans hustru Elna, född Jönsson. Gift 1917 med Johanna Johansson född 26 juli 1895, dotter till Johannes Johansson och hans hustru Amanda född Jörgensen. Barn: Agne Sigurd född 15 september 1919, Göte Börje född 27 december 1921, Sture Birger född 3 december 1924, Helge Ragnar född 11 april 1931, Kjell Ingvar född 8 juni 1936. ägaren medlem av B.F., R.L.F., mejeri- slakteri- och äggföreningarna.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Skumparp 1:14 ses här till höger på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 med nummer 5 och på den ekonomiska kartan från 1975 som ses här under fastigheten med beteckningen 1:14 och är en tvådelad fastighet.

Källa: kartbild.com

Fastigheten omfattade totalt 7,3 hektar, varav 6,2 hektar var åkermark. Det fanns några jordbruksmaskiner på gården för att underlätta brukandet av marken. Vattenledningar var indragna i stallarna och boningshuset samt att elektricitet var indraget för belysning.

Skumparp 1:14

Källa: kartbild.com

Här till höger ett flygfoto från omkring 1975 och som visar gården som tillhör Skumparp 1:14.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 januari 1982 - Kjell-Ingvar Åkerblom och Carla Åkerblom (arv)
2 juli 1917 - 15 januari 1982 Alfred Åkerblom och Johanna Johansdotter (köp)
29 maj 1917 - 2 juli 1917 Dödsbodelägarna efter Johanna Larsdotter (bouppteckning)
2 december 1899 - 29 maj 1917 Johanna Larsdotter och Magnus Svensson (köp)
26 oktober 1898 - 2 december 1899 Dödsbodelägarna efter Mårten Jönsson (bouppteckning)
5 december 1883 - 26 oktober 1898 Mårten Jönsson och Anna Christiansdotter (köp)
21 december 1872 - 5 december 1883 Anders Åkesson och Karna Johansdotter (köp)
1865 Per Månsson. (arv)
1816 Trued Nilsson och Kjerstena Persdotter (arv)
1792 Per Månsson och Kjersten Persdotter (arv)
1780 Ingar Månsdotter och Jöns Larsson (arv)
1743 Måns Nilsson och Sissa Persdotter (Skumparp nr 1 före 1827) (arv)
1700 Nils Hindricksson och Ingar Jönsdotter (arv)
1660 Hindrik Nilsson Möller och Kierstina Svensdotter

Bilder

Källor

KällaÅr
12-FRÄ-1991884