Skumparp 1:16 (aktuellt nummer)

Adress Skumparpsvägen 292
Aktuell period 1884 -
Areal 11/4096 mantal
Ursprung Skumparp 1:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten bildades 1884 vid en hemmansklyvning av fastigheten Skumparp 1:3.                                                                                                                                                                                                                                                           A   1:14   221/4096 mantal    äges av Mårten Jönsson                                                                                                                                                                           B   1:15     7/512 mantal       äges av J P Rosendahl (obebyggt skifte)                                                                                                                                                   C   1:16    11/4096 mantal    äges av Nils Hansson (obebyggt skifte)

.

 

Skumparp 1:16

Källa: Skånes bebyggelse, del 1, ca 1955

Bilden till höger är tagen i mitten av 1950-talet och visar denna fastighet. Bilden var införd i boken Skånes bebyggelse, del 1 tillsammans med följande text:

Postadress:           Vollsjö                                                                    Telefon:                 Hörby 42128

“Areal: 10 hektar åker, grusmylla och mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 20400. Djur: 2 hästar, 6 kor, 1 ungdjur, 15 svin, 1 modersugga, 60 höns. Mangårdsbyggnad av lersten under eternittak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft,  vatten, avlopp. Ladugård från 1939, tegel under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1949 av Helge Olsson. Ägare: Hemmansägare Gösta Alfons Natanael Kvist, född 8 mars 1916, son till Anders Kvist och Johanna, född Nilsson, gift med Ella, född Nilsson 23 februari 1919, dotter till Nils Mårtensson och Emma, född Persson. Barn: Allan född 1940, Kjell-Åke född 1943.”

De två nästföljande bilderna är text och karta ur köpebrevet daterat 2 oktober 1915 där Nils Hansson och Boel Larsdotter säljer av en avstyckning till fröken Matilda Mårtensson.

Källa:Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Skumparp med nummer 6 och på den ekonomiska  kartan från 1975 ses fastigheten med beteckningen 1:16 och man ser även den avstyckade fastigheten som avstyckades 1915 och fick beteckningen 1:18.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här en flygbild  av fastigheten Skumparp 1:16 från omkring 1975.

Den fastighet som idag har beteckningen 1:16 är en sammanslagning av av senare datum mellan fastigheterna Skumparp 1:16 och Hårderup 12:5.

 

 

 

Fastigheten omfattar totalt 10 hektar varav 9,6 hektar var åkermark. Ingen del av åkermarken är täckdikad och det finns ingen gödselstad på marken. Vattenledningar är indragna i stallarna men inte i boningshuset. Det finns avlopp i boningshuset och elektricitet var indraget för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 september 1949 - Gösta Alfons Natanael Kvist och Ella Linnea Kvist, född Nilsson (köp)
29 november 1946 - 3 september 1949 Nils Helge Olsson och Judith Olsson, född Nilsson (köp)
25 juli 1935 - 29 november 1946 Johan Persson och Hulda Persson (köp)
4 juni 1935 -25 juli 1935 Dödsbodelägarna efter Hanna Nilsson (bouppteckning)
22 augusti 1931 - 4 juni 1935 Hanna Nilsson i Skumparp (köp)
29 september 1930 - 22 augusti 1931 Dödsbodelägarna efter Nils Hansson och Boel Larsdotter (bouppteckningar)
7 september 1885 - 29 september 1930 Nils Hansson och Boel Larsdotter (köp)
5 december 1883 - 7 september 1885 Mårten Jönsson och Anna Christiansdotter (köp)
21 december 1872 - 5 december 1883 Anders Åkesson och Karna Johansdotter (köp)

Övrigt

“År 1885 avstyckade Mårten Jönsson från sin gård (1:14) 1 tunnland mark beläget öster om
vägen till Starrarp. Här byggde Nils Hansson ett boningshus. Övriga hus och äldre bostad låg i
Hårderup. Där bodde Elof och Karin med fem barn.

1938 när Johan Persson var ägare lät han riva denna bostad och övriga äldre hus och byggde
nya stallbyggnader med sammanbyggd loge av ektimmer och mursten på samma plats. Timret
kom från närliggande boställesskogen.

På 1930-talet köpte Judith och Helge Olsson, för att på 1940-talet avyttra till Ella och Gösta
Kvist som bodde här i många år. De var mycket omtyckta i byn.”

Källa: “Liv och leverne i Frenninge socken”

Skumparpsvägen 292
Skumparp 1:16 Kvists

Ägare                                                  År                             Kommentar
Nils Hansson ohh Boel
Elof Nilsson ohh Karin                                                         Son till Nils o Boel
Hanna Nilsson                                                                     Endast bostaden
Johan Persson ohh Hulda
Helge Olsson ohh Judith               1930-talet
Gösta Kvist ohh Ella                      1940-talet
Sven och Lena Åkerblom              2003

Gården var ett arrendetorp under Hårderups Boställe. Ursprungligen var det två fastigheter. Boningshuset var en egen fastighet och resten var en gård med boningshus. Boningshuset ligger i Skumparp och gården i Hårderup. I den ena fastigheten hyrde en tid Ola och Maria Lindstrand av Johan Persson. Johan Persson rev de äldre husen på gården och byggde nya stallbyggnader och hönshus 1938.

Johan Perssons dotter Irma bodde i den andra fastigheten. Hon fick sonen Ragnar. Irma gifte sig med Fred Andersson och bodde i Rönås.

I början av 1900-talet tog Nils Hansson över arrendet för gården av ägaren till Hårderupsgården. Nils Hansson bodde redan i skumparpsfastigheten med bara boningshus. Han slog ihop de båda fastigheterna. Nils Hansson byggde även ”Lådan” (Skumparp 1:18) norr om gården som undantag. När Gösta Kvist köpte den sammanslagna fastigheten rev han boningshuset som tillhörde gården. Det låg i vinkel till gården.

Elof murare, son till Nils Hansson flyttar sedan till Starrarp 10:8.

Källa: Starrarpsgruppen

 

Bilder