Starrarp 6:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1836 som genomfördes av markerna tillhörande Starrarp. Denna fastighet har markerats ed “Fb” på kartan.

Den hade en storlek om 1/6 mantal och var ett “utsocknes frälsehemman” och ägdes av Christian Svensson som erhöll markerna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet 6:3

 

1848 genomgår fastigheten en hemmansklyvning som delar den
i 7 delar:
a     6:5     1/32 mantal      äges av Måns Mårtensson
b     6:6      1/32 mantal      äges av Ola Åkesson
c     6:7      1/63 mantal      äges av Ola Åkesson
d     6:8      1/32 mantal      äges av Lars Persson
e     6:9      1/84 mantal      äges av Fredrik Holmström
f      6:10    1/42 mantal      äges av Isak Nilsson
g     6:11 287/10080 mantal äges av Anders Eriksson

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten efter den hemmansklyvning som genomfördes 1848, och här under ses den ekonomiska kartan från 1975 på samma område.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1836 -1848 Christian Svensson och Anna Jönsdotter

Bilder