Starrarp 6:8 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 256-100
Aktuell period 1848 -
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarp 6:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 6:17

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

1848 genomgår fastigheten Starrarp 6:3 en hemmansklyvning som delar den i 7 delar, varav denna fastighet bildas.
a    6:5    1/32 mantal      äges av Måns Mårtensson
b    6:6     1/32 mantal     äges av Ola Åkesson
c    6:7     1/63 mantal     äges av Ola Åkesson
d    6:8     1/32 mantal     äges av Lars Persson
e    6:9     1/84 mantal     äges av Fredrik Holmström
f     6:10    1/42 mantal    äges av Isak Nilsson
g    6:11     287/10080 mantal     äges av Anders Eriksson

 

Starrarp 6:8

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Bilden till höger var införd i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940- talet och visar hur gården såg ut. Följande text var knuten till bilden:

Postadress:         Vollsjö                                                                  Telefon:               26 Bjälkhult

“Areal: totalt 20 hektar, därav 17 åker, 3 fäladsmark. Tax.-v. 16700. Jordart: Grusmylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd i början av 1800-talet. Ekonomibyggnader uppförda 1880. 3 hästar, 10 kor, 4 ungdjur, 2 modersuggor, 30 gödsvin, 125 höns. Gården kom till släkten 1921 genom köp från Anders Nilsson. Nuvarande ägare har nybyggt svinhus, renoverat
stall samt förbättrat jordbruket. Ägare: Axel Nilsson född 28 april 1891. Son till Nils Andersson och hans hustru Anna född Andersson. Gift med Olga Zerman född 24 augusti 1897. Barn: Agne född 1923, Britta född 1930.”

Starrarp 6:8

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden till vänster var införd i boken “Skånes bebyggelse” del 1 och visar hur gården såg ut i mitten av 1950-talet och följande text var knuten till bilden:

Postadress:          Vollsjö                                                                 Telefon:               Hörby 42026

“Areal: 20 hektar, varav 18 åker, 2 hektar ängsmark, svartmylla på ler- och grusbotten. Tax.-v. 30600. Djur 10 kor, 5 ungdjur, 10 – 15 svin, 2 modersuggor, 70 – 80 höns. Mangårdsbyggnad från 1850 talet, ombyggd 1950, siporex under hårt tak, 3 rum, förstuga, veranda, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av cementblock under hårt tak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1946 av Axel Nilsson. Ägare: Hemmansägare Ragnar Persson född 23 februari 1915, son till Herman och Hulda Persson, gift med Hildur född Mårtensson 9 mars 1915, dotter till Mårten Olsson och Ida född Sjöberg. Barn: Anna-Lisa förr 2 augusti 1939, Inger född 30 juni
1941.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Starrarp 6:8 som den västra delen av området med nummer 37. Till denna fastighet kommer man norrifrån från Bjälkhultsvägen. På den ekonomiska kartan från 1975 så har det redan skett en sammanläggning av fastigheter och Starrarp 6:8 ingår i Starrarp 6:17.

Källa: kartbild.com

Jordbruksräkningen 1944, Axel Nilsson

SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 redovisade Axel Nilsson att fastigheten omfattade totalt 20 hektar varav 17,5 hektar var åkermark. 2 hektar av åkermarken var täckdikad med tegelrör och 15,5 hektar var täckdikat av annat material. Det fanns både gödselstad och urinbrunn som var byggd av cement. Man hade investerat i fem olika jordbruksmaskiner. Man hade installerat vatten och avlopp i boningshuset samt att vatten var indraget i stallarna. Elektricitet var dock inte installerat.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 augusti 1965 - Bengt Fridh och Birgitta Fridh (köp)
11 juni 1946 - 17 augusti 1965 Torsten Ragnar Persson och Hildur Elisabeth Persson, född Mårtensson (köp)
21 februari 1939 - 11 juni 1946 Axel Nilsson och Hanny Elina Nilsson samt Olga Zerman
22 augusti 1934 - 21 februari 1939 Dödsbodelägarna efter Hanny Elina Nilsson (bouppteckning)
1 oktober 1921 - 22 augusti 1934 Axel Nilsson och Hanny Elina Nilsson samt Olga Zerman (köp)
1 december 1877 - 1 oktober 1921 Anders Nilsson och Fia Trulsson (köp)
26 februari 1851 - 1 december 1877 Truls Andersson och Anna Nilsdotter (fastebrev den 26 februari 1851)
1848 - Lars Persson (1848)

Bilder