Starrarp nr 6

Beskrivning

Kartan är från 1704 och visar Starrarps marker och nedan en bild över byn. Fastigheten Starrarp nr 6 omfattade 1/3 mantal.

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Nedan en detaljbild över Starrarp nr 6 med gårdarna inritad. Fastigheten Starrarp nr 6 omfattade omkring 1700 1/3 mantal och som är giltigt fram till omkring 1788 då den delas i två delar.

Starrarp nr 5 före 1836

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Ovan en karta från omkring 1836 som användes vid det laga skiftet som då genomfördes. Kartan visar gårdarnas
inbördes placering innan skiftet och innan man började flytta ut gårdar.

Starrarp nr 5 före 1836

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Gårdarna till Starrarp nr 6 ligger 1836 på samma ställe som det låg 1704 och hade gården till Starrarp nr 5 som närmaste
granne.

I samband med det laga skiftet besiktiga man gårdarna och då man beskriver gårdarn som tillhörde Starrarp nr 6 enligt följande:

Åke Nilsson brukade 1/12 mantal och hans bostad var enligt följande:

Boningshus 20 alnar
Uthus 30 alnar
En skorsten
En brunn

Måns Johanssons änka brukade 1/12 mantal och deras bostad var enligt följande:

Boningshus 19 alnar
Uthus 16 alnar
En skorsten
En brunn

Christian Svensson brukade 1/6 mantal och beskrivs enligt följande:

Boningshus 20 alnar
Uthus 50 alnar
En skorsten
En brunn

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1828 - efter 1838 Måns Johansson och Elna Svensdotter (1/12 mantal) del av A
ca 1811 - ca 1828 Måns Johansson och Elna Svensdotter (1/12 mantal) del av A
ca 1803 - ca 1808 Måns Johansson och Elna Svensdotter (1/6 mantal) A
ca 1788 - ca 1802 Johan Michelsson och Elsa Michelsson (Starrarp nr 6 före 1836) (1/6 mantal) A
ca 1770 - ca 1788 Johan Michelsson och Elsa Michelsson (Starrarp nr 6 före 1836) (1/3 mantal)
ca 1765 - ca 1769 (1/3 mantal)
ca 1732 - ca 1765 Torkel Olsson och Hanna Olofsdotter (Starrarp nr 6 före 1836) (1/3 mantal)
ca 1715 - ca 1732 Olof Jeppsson och Ingar Torkelsdotter och Ingar Klemedsdotter (Starrarp nr 6 före 1836) (1/3 mantal)
före 1697 - ca 1715 Erik Nilsson och Metta Nilsdotter (Starrarp nr 6 före 1836) (1/3 mantal)

Bilder