Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer)

Adress Kvarnvägen 66-40
Aktuell period 1831 - 1967
Areal 1/24 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:1
Nya nummer Bjälkhult 1:52 , Bjälkhult 1:53 , Bjälkhult 1:54 , Bjälkhult 1:55

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det enskifte som 1831 genomfördes av Bjälkhults marker. Denna fastighet som på kartan till vänster har fått beteckningen “E” omfattade 1/24 mantal och ägdes av Trumpetaren Sjöstedts arvingar som erhöll markerna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomisk kartan från 1910 ses området med följande nummer 10, 15 och 18 samt några onumrerade område. På den ekonomiska kartan från 1973 ses den delning som gjordes samt den avstyckning, Bjälkhult 1:45,  som gjordes 1938.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten är delad i fyra delar från mitten av 1800-talet men det först 1967 som den legaliseras och dom får de nya fastighetsbeteckningarna.
Bjälkhult 1:6 A 4/336 mantal (Fastigheten överförs 1967 till Bjälkhult 1:54)
Bjälkhult 1:6 B 1/168 mantal (Fastigheten överförs 1967 till Bjälkhult 1:52)
Bjälkhult 1:6 C 6/336 mantal (Fastigheten överförs 1967 till Bjälkhult 1:53)
Bjälkhult 1:6 D 1/168 mantal (Fastigheten överförs 1967 till Bjälkhult 1:55)

Bjälkhult 1:6

Källa: Skånes bebyggelse (ca 1955)

Bilden  till höger var införd i boken Skånes bebyggelse 1958 tillsammans med följande text:

Postadress:          Vollsjö                                                                                  Telefon:                Hörby 42003

Areal: 40 har, varav 12 har åker, grusjord på grusbotten, gran- och lövskog. Tax.-v. 52 300. Djur: 2 hästar, 10 – 11 kor, 10 – 11 ungdjur, 3 – 4 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad från 1870-talet, råsten under hårt tak, 4 rum, 1 kammare, förstuga, kök, matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1932, tegel under hårt tak, loge från 1880-talet, tillbyggd 1920, timmer under hårt tak. Gården i släktens ägo sedan 1854 och övertogs av nuvarande ägare efter fadern. På ägorna har påträffats en flintkniv och diverse mynt. Ägare är hemmansägaren Gösta Olofsson, född 3 september 1907, son till Olof Jönsson och Maria, född Nilsson, gift med Herta, född Karlsson född 6 november 1912, dotter till Karl Andersson och Bengta, född Olsson. Barn: Bo, född 10 februari 1944, Gerd, född 10 december 1945, Lisbeth född 18 juli 1950.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 augusti 1965 - Bengt Fridh och Birgitta Fridh (äger 1:6 D)
11 juni 1946 - 17 augusti 1965 Torsten Ragnar Persson och Hildur Elisabeth Persson, född Mårtensson (äger 1:6 D)
21 februari 1939 - 11 juni 1946 Axel Nilsson och Olga Nilsson (äger 1:6 D)
22 augusti 1934 - 21 februari 1939 Dödsbodelägarna efter Hanny Elina Nilsson (bouppteckning för 1:6 D)
1 oktober 1921 - 22 augusti 1934 Axel Nilsson och Hanny Elina Nilsson samt Olga Zerman (äger 1:6 D)
1 december 1877 - 1 oktober 1921 Anders Nilsson och Fia Trulsson (äger 1:6 D)
14 december 1870 - 1 februari 1877 Truls Andersson och Anna Nilsdotter (äger 1:6 D)
29 november 1938 - Nils Gösta Olofsson och Hertha Linnea Olofsson, född Karlsson (äger 1:6 C)
11 janauri 1907 - 29 november 1938 Olof Jönsson och Maria Nilsdotter (äger 1:6 C)
11 januari 1907 - 11 januari 1907 Nils Albrektsson (äger 1:6 C)
28 augusti 1903 - 11 januari 1907 Dödsbodelägarna efter Jöns Isaksson (bouppteckning för 1:6 C)
3 september 1868 - 28 augusti 1903 Jöns Isaksson och Elna Nilsdotter (äger 1:6 C)
14 februari 1966 - Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)
29 mars 1947 - 14 februari 1966 Harry Nordahl och Hulda Nordahl, född Svensson (köp, 1:6 B)
19 december 1857 - 23 mars 1874 Pehr Johansson och Anna Sörensdotter (äger 1:6 B)
18 augusti 1945 -29 mars 1947 Ola Olsson och Ester Olsson, född Johansson (köp, 1:6 B)
10 oktober 1936 -18 augusti 1945 Elof Österlin och Johanna Dorothea Österlin, född Knös (köp, 1:6 B)
9 mars 1927 - 10 oktober 1936 Otto Hjalmar Andersson och Ester Andersson (köp, 1:6 B)
10 juni 1890 - 9 mars 1927 Anders Isaksson och Maria Persdotter (köp, 1:6 B)
17 februari 1881 - 10 juni 1890 Dödsbodelägarna efter Hanna Persdotter (bouppteckning, 1:6 B)
27 mars 1875 - 17 februari 1881 Isak Andersson och Hanna Pehrsdotter (köp, äger 1:6 B)
23 mars 1874 - 27 mars 1875 Dödsbodelägarna efter Per Johansson. (bouppteckning, 1:6 B)
29 juli 1966 - Anders Sigfrid Eklund och Olga Beata Eklund, född Nilsson (arvsskifte)
13 februari 1928 - 29 juli 1966 Nils Albin Eklundh (äger 1:6 A)
21 december 1927 - 13 februari 1928 Dödsbodelägarna efter Per Jönsson (Bjälkhult) (bouppteckning, 1:6 A)
24 februari 1885 - 21 december 1927 Per Jönsson (Bjälkhult) (äger 1:6 A)
28 november 1878 - 24 februari 1885 Jöns Mårtensson och Kersti Olsdotter (köp, äger 1:6 A)
19 januari 1841 - 28 november 1878 Dödsbodelägarna efter Ola Olsson (bouppteckning, 1:6 A)
1826/31 - Dödsbodelägarna efter fanjunkare Sjöstedt

Bilder