Bjälkhult 1:52

Areal 1/168 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1967 genom att området bröts ur fastigheten Bjälkhult 1:6.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 och 23 februari 1966 - Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)

Bilder