Bjälkhult 1:53

Areal 6/336 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1967 genom att området bröts ur fastigheten Bjälkhult 1:6.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 maj 1979 - Inge Bror Gustaf Björkman och Maj-Britt Björkman
26 februari 1975 - 4 maj 1979 Ove Bengt Anders Densert och Agneta Christina Densert (köp)
29 november 1938 - 26 februari 1975 Nils Gösta Olofsson och Hertha Linnea Olofsson, född Karlsson (köp av 1:6)

Bilder