Starrarp 3:13 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparsvägen 387
Aktuell period 1893 -1919
Areal 143/6480 mantal
Ursprung Starrarp 3:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 3:24 (aktuellt nummer) , Starrarp 3:25 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1893 sker en hemmansklyvning av Starrarp 3:2 och följande nya fastigheter bildades.
A    3:10     716/4320 mantal      äges av Nils Persson
B     3:11         13/720 mantal     äges av omyndige Sven Persson
C      3:12    183/6480 mantal     äges av Anna Nilsson
D       3:13    143/6480 mantal     äges av Per Nilsson
E        3:14    143/6480 mantal    äges av Nils Nilsson

 

Källa: Lantmäteriet

1919 genomfördes en ägostyckning utav fastigheten Starrarp 3:13 och två nya fastigheter bildades enligt följande:

Da        3:24        31/3240 mantal        äges av Ola Månsson
Db        3:25              1/80 mantal        äges av Nils Persson

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 är denna fastighet den mellersta delen av området som har nummer 25. På den ekonomiska kartan från 1975 har det skett en hemmansklyvning 1919 och delades denna fastighet i två delar 3:24 och 3:25.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 februari 1937 - 21 september 1942 Nils Persson (änkeman efter Karolina Nilsson) (bouppteckning efter Karolin Persson)
12 mars 1920 - 20 februari 1937 Nils Persson och Karolina Persson, född Nilsson (köp)
14 juni 1894 - 12 mars 1920 Ola Månsson och Else Jakobsson (köp)
1893 - 14 juni 1894 Per Nilsson, Nils Nilsson och Anna Nilsson

Bilder