Starrarp 3:24 (aktuellt nummer)

Adress Skumparpsvägen 387
Aktuell period 1919 -
Areal 31/3240 mantal
Ursprung Starrarp 3:13 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

1919 genomfördes en ägostyckning utav fastigheten Starrarp 3:13 och två nya fastigheter bildades enligt följande:

Da       3:24        31/3240 mantal       äges av Ola Månsson
Db       3:25               1/80 mantal      äges av Nils Persson

Här under ses fastigheten Starrarp 3:23 på den ekonomiska kartan från 1975.

Starrarp 3:23, bild 2

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 juni 1972 - Syster Edla Elisabeth Andersson
28 augusti 1969 - 30 juni 1972 Sionförsamlingen i Hörby (bouppteckning)
25 februari 1954 - 2 september 1969 Frida Saxberg (bouppteckning)
21 september 1936 - 25 februari 1954 Frida Saxberg och Maria Saxberg (bouppteckning)
7 april 1927 - 21 september 1936 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren (köp)
14 juni 1894 - 7 april 1927 Ola Månsson och Else Jakobsson

Bilder