Starrarp 3:9 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen 329
Aktuell period 1882 - 1914
Areal 9/256 mantal
Ursprung Starrarp 3:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 3:19 (avregistrerat nummer) , Starrarp 3:20 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1882 sker en hemmansklyvning av fastigheten Starrarp 3:3 som innebär att fastigheten delas i tre delar enligt följande:
A            3:7             9/128 mantal        äges av Per Bengtsson
B            3:8             9/256 mantal        äges av omyndige Ola Persson
C            3:9             9/256 mantal        äges av Anders Andersson

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

 

1914 sker en ägosyckning utav fastigheten Starrarp 3:9 och det bildas två nya fastigheter enligt följande:                                                                                                                                                                                                                                 Ca              3:19               5/512 mantal         äges av Erik Andersson

Cb               3:20             13/512 mantal         äges av Erik Andersson

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 3:9 är den östra delen av område nummer 24 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger. På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten med beteckningarna 3:19 och 3:20 som är beteckningarna som gällde efter hemmansklyvningen 1914.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1913 - Erik Andersson och Elin Andersson (köp)
19 april 1909 - 14 mars 1913 Nils Oskar Nilsson. (köp)
20 februari 1902 - 19 april 1909 Anders Olsson Ryberg (auktion)
5 augusti 1882 - 20 februari 1902 Anders Andersson och Ingrid Jonasdotter (köp)
30 december 1873 - 5 augusti 1882 Anders Mårtensson och Elna Johansson. (fastebrev 30 december 1873)

Bilder