Starrarp 3:19 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen ca 377
Aktuell period 1914 - 1974
Areal 5/512 mantal
Ursprung Starrarp 3:9 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 3:33 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en ägostyckning 1914 av fastigheten Starrarp 3:9. Efter ägostyckningen ser fördelningen mellan fastigheterna ut enligt följande:

Ca       3:19         5/512 mantal           äges av Erik Andersson
Cb        3:20       13/512 mantal           äges av Erik Andersson

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Området som tillhör Starrarp 3:19 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger som den lilla ruta som ligger strax norr om skolhuset. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 3:19.

Källa: kartbild.com

Den 29 augusti 1950 avstyckas ett område på 0,0460 hektar som köps av Vollsjö kommun.

Den 30 juli 1952 avstyckas ett område på 0,0248 hektar som köps av Vollsjö kommun.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 februari 1974 - Lars Bågemark (köp)
6 februari 1951 - 27 februari 1974 Folke Torell (skifteshandling)
28 november 1946 - 6 februari 1951 Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson Torell (bouppteckning)
21 november 1944 - 28 november 1946 Anders Mårtensson Torell och Ebba Torell
20 februari 1937 - 21 november 1944 Nils Persson (änkeman efter Karolina Nilsson) (Bouppteckning efter Karolina Persson)
1 mars 1918 - 20 februari 1937 Nils Persson och Karolina Persson, född Nilsson (köp)
14 mars 1913 - 1 mars 1918 Erik Andersson och Elin Andersson

Bilder