Starrarp 3:20 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen ca 351-10
Aktuell period 1914 - 1974
Areal 13/512 mantal
Ursprung Starrarp 3:9 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 3:33 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten bildades vid en ägostyckning 1914 av fastigheten Starrarp 3:9. Efter ägostyckningen ser fördelningen mellan fastigheterna ut enligt följande:

Ca 3:19 5/512 mantal äges av Erik Andersson
Cb 3:20 13/512 mantal äges av Erik Andersson

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 3:20 ligger söder om skolhuset men saknar nummer på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med beteckningen 3:20.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 februari 1973 - Lars Bågemark (köp)
3 juni 1944 - 28 februari 1973 Arvid Åkesson och Svea Åkesson (köp)
16 december 1936 - 3 juni 1944 Nils Adolf Erhard Andersson (skifteshandling)
28 mars 1914 - 16 december 1936 Alfred Andersson och Johanna Nilsson (köp)
14 mars 1913 - 28 mars 1914 Erik Andersson och Elin Andersson

Bilder