Hårderup 18:1 (aktuellt nummer)

Adress Skumparpsvägen 231-25
Aktuell period 1951 -
Areal 1/12 mantal
Ursprung Hårderup 8:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) , Hårderup 8:5 (avregistrerat nummer) , Ett samfälld mark

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 18:1 bildades vid en sammanläggning av fastigheterna Hårderup 8:4 och 8:5 samt ett område om 0,4570 hektar utav samfälld mark från Hårderups by.

 

 

 

 

Hårderup 18:4

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden av denna gård här till vänster är tagen ur boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och till bilden fanns följande text:

Postadress:        Vollsjö                                                                    Telefon:              Hörby 42075

“Areal 14 hektar, varav 13 hektar åker, 1 hektar skog, mulljord på lerjord. Tax.-v. 35 800. Djur: 2 hästar, 10 kor, 8 ungdjur, 2 svin. Mangårdsbyggnad, moderniserad 1919, lersten under hårt tak, 3 rum, förstuga, kök, matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1919, tegel under hårt tak. Gården i släktens ägo sedan 1883 och övertogs av nuvarande ägaren efter sin fader. Ägare är hemmansägare Otto Åkerblom, född 22 september 1885, son till Jöns Åkerblom och Elna, född Jönsson, gift med Olga, född Svensson 1 december 1893, dotter till Magnus Svensson och Johanna, född Larsson. Barn: Jenny född 1913, Rut född 1916, Einar född 1919.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 omfattar fastigheten områdena 55 och 56 samt det samfällda området 60. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med beteckningen 18:1.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ett flygfoto från 1975 över fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 oktober 1965 - Einar Åkerblom (bodelnings och skifteshandling)
23 oktober 1951 - 26 oktober 1965 Otto Åkerblom och Olga Beata Magnusson (köp)

Övrigt

Ägare År Kommentar
Nils Olsson -1875
Per Persson 1875-1883
Jöns Åkerblom ohh Elna 1883-1912 Jöns dog 1915 och Elna 1916
Otto Åkerblom ohh Olga 1912- Otto son till Jöns och Elna
Einar Åkerblom Son till Otto och Olga
Sven och Lena Åkerblom 2013-

 

På fastigheten har funnits en liten gård öster om och norr om ån som är riven

Jöns Åkerblom hade rusthåll, vilken innebar att man bekostade indelt soldat med häst och torp, tillsammans med övriga ansvariga bönder. Soldaten var troligen Lindstrand.

Einar Åkerblom var ogift. Han dog 2011.

Sven och Lena Åkerblom köpte fastigheten av dödsboet. De hade haft det på arrende under flera år innan Einar dog.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder