Hårderup 8:5 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen 231-35
Aktuell period 1856 - 1951
Areal 1/36 mantal
Ursprung Hårderup 8:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 18:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1856 utav fastighet Hårderup 8:2.

Källa: Lantmäteriet

Marken till Hårderup 8:4 är markerat med “B”.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 är Hårderup 8:5 markerad med nummer 56. Detta gäller fram till 1951 då den slås samman med Hårderup 8:4 samt ett samfält område i den notöstra delen av fastigheten och som har nummer 60 på kartan här till höger. På den ekonomiska kartan från 1875 ses den nya fastigheten som bildades 1951.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger en satellitbild av fastigheten som den ser ut efter sammanslagningen.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 april 1920 - Otto Åkerblom och Olga Beata Magnusson (köp)
18 augusti 1917 - 3 april 1920 Dödsbodelägarna efter Anders Persson (make till Karna Persson) (bouppteckning)
18 mars 1911 – 18 augusti 1917 Anders Persson och Karna Persson (köp)
6 oktober 1906 - 18 mars 1911 Per Nilsson (köp)
15 februari 1889 - 6 oktober 1906 Mårten Trulsson (köp)
25 januari 1888 - 15 februari 1889 Per Persson (änkeman efter Sissa Simonsdotter) (arv efter hustrun)
12 Januari 1867 – 25 januari 1888 Per Persson d ä och Sissa Simonsdotter (fastebrev 12 januari 1867)
1850 – 1861 eller 1862 Lasse Roos och Else Johansdotter

Bilder