Hårderup 8:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 231-25
Aktuell period 1856 - 1951
Areal 1/18 mantal
Ursprung Hårderup 8:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 18:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades officiellt vid en hemmansklyvning 1856 av Hårderup 8:2. Troligen
skedde försäljningen av fastigheten redan 1850.

Källa: Lantmäteriet

Marken till Hårderup 8:4 är markerat med “A”.

Hårderup 8:4

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Ovanstående bild var införd i boken “Svensk gods och gårdar” i mitten av 1940-talet, och till bilden finns följande text:

Postadress:      Vollsjö

“Areal: Totalt 14 hektar, därav 13 åker, 1 skog. Tax.-v. 19300. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd för omkring 100 år sedan, renoverad 1919. Ekonomibyggnader uppförda samtidigt men mangårdsbyggnaden. 2 hästar, 1 – 2 unghästar, 10 – 14 kor, 7 – 8 ungdjur, 2 modersuggor, 30 gödsvin, 100 höns. Gården till släkten 1883 genom köp av nuvarande ägarens fader från Per Persson som innehaft den sedan 1875. Där förut ägdes den av Nils Olsson. Nuvarande ägare tillträdde 1912 efter fadern. Ägare: Otto Åkerblom, född 22 september 1885. Son till Jöns Åkerblom och hans hustru Elna född Jönsson. Gift 1912 med Olga Svensson, född 1 december 1893. Barn: Jenny Elvira född 1913, Rut Dagmar född 1916, Einar Hellmer född 1919. Ägaren är ledamot av pensionsnämnden, f d ledamot av kommunalnämnden, m m. Medlem av mejeri-, slakteri- och lokalföreningen.”

Källa: Svenska gods och gårdar, 1937

Ovanstående bild var införd i boken “Svensk gods och gårdar” från 1937 tillsammans med följande text.

Postadress:        Vollsjö

Areal: Totalt 14 har, därav 13 åker, 1 skog. Tax.-v. 17 000. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Lövskog (bok). Mangårdsbyggnad uppförd under mitten av 1800-talet, renoverad 1919. Ekonomibyggnad uppförd samtidigt. 3 hästar, 8 kor, 7 ungdjur, 30 svin, 150 höns. Gården till släkten 1883. Ägare är Otto Åkerblom född 22 september 1885. Son till Jöns Åkerblom och hans hustru Elna född Jönsson. Gift med Olga född Svensson. Barn: Jenny, Ruth, Einar. Ägaren ledamot av kommunalnämnden och pensionsnämnden m m.

 

Källa: kartbild.com

Hårderup 8:4 är den norra delen av den ursprungliga fastigheten och den har nummer 55 på den häradsekonomiska kartan som ses här till höger. På den ekonomiska kartan från 1975 här under har fastigheten åter slagits samman med den södra delen och har nummer 18:1. Av de ursprungliga två bostäder som fanns återstår nu enbart en.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger är en satellitbild som visar fastigheten.

 

 

 

 

 

Källa: Färs häradsrätts domböcker

Ett utdrag från Färs häradsrätt dombok som visar att Nils Olsson fick fastebrev på fastigheten den 30 december 1861.

 

 

 

Fastigheterna omfattade totalt 14 hektar varav 12 var åkermark och 1,7 hektar var skog. 10 hektar var täckdikade 1944 och man hade en gödselstad som var byggd av cement. Man hade investerat i sex olika jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. Vattenledningar var indragna i boningshus och i stallar och man hade installerat elektricitet för belysning.

 

 

 

 

Svenska tribunen-nyheter, utkom den 23 februari 1921

Ett utbrott av mul- och klövsjuka rapporterades i den amerikanska tidningen Svenska tribunen-nyheter som utkom den 23 februari 1921.

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 mars 1916 - Otto Åkerblom och Olga Beata Magnusson (auktion)
27 mars 1916 – 27 mars 1916 Magnus Svensson (auktion)
27 mars 1916 – 27 mars 1916 Dödsbodelägarna efter Jöns Åkerblom (bouppteckning)
1 juni 1883 – 27 mars 1916 Jöns Hansson Åkerblom och Elna Jönsson
30 december 1873 – 1 juni 1883 Pehr Persson och Kersti Svensson
30 december 1861 – 30 december 1873 Nils Olsson och Elna Petersdotter / Kjersti Pehrsdotter
21 februari 1838 – 30 december 1861 Ola Nilsson och Bengta Pehrsdotter / Elna Olsdotter / Anna Pehrsdotter

Bilder