Starrarp 2:25 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen
Aktuell period 1961 -1966
Areal 1/96 mantal
Ursprung Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 19:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Starrarp 2:10

Fastigheten om 1/96 mantal utlagd vid legaliseringsförrättning den 6 december 1961
å Starrarp 2:10. Fastigheten är efter sammanläggning 1966 överförd till Starrarp 19:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 maj 1961 - Nils Malte Alfred Jönsson och Teckla Nilsson (köp)

Bilder