Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 436
Aktuell period 1836 - 1961
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarp nr 2
Nya nummer Starrarp 2:24 (avregistrerat nummer) , Starrarp 2:25 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1836 i samband med det laga skifte som genomfördes av Starrarps marker. Markerna till Starrarp 2:10 är på kartan till vänster markerat med “Bh”. Vid det laga skiftet omfattade fastigheten 1/32 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av Pehr Mårtensson och som erhölls med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten med två nummer 17 och 18, där den norra delen, 17 senare införlivas i Starrarp 20:1 och där den södra delen, 18 ingår i Starrarp 21:1. På den ekonomiska kartan här under ses fastigheten efter att dom införlivades i mitten av 1960 talet.

Källa: kartbild.com

Jordbruksräkningen 1944, Karl Oskar Johansson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade totalt 1,8 hektar varav 1,7 hektar var åkermark. Man hade gödselstad byggd av cement och även en urinbrunn som var byggd av cement. Man hade in vatten och avlopp i boningshus eller i stallarna. Dock hade man installerat elektricitet.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1836 - Per Mårtensson och Hanna Larsdotter Mårten Persson och Kersti Nilsdotter Fastigheten delas under 1860-talet i två delar. A 1/48 mantal som senare överförs till Starrarp 2:24 B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
24 april 1863 - 12 januari 1895 Christian Johansson och Elna Pehrsdotter A 1/48 mantal som senare överförs till Starrarp 2:24 (fastebrev den 24 april 1863 å 1/48 mantal)
1 februari 1899 - 17 juli 1939 Ola Månsson Lindstrand och Maria Lindstrand, född Pehrsdotter köp A 1/48 mantal som senare överförs till Starrarp 2:24
17 juli 1939 - 30 oktober 1951 Ivar Nilsson och Hilda Nilsson (Starrarp) köp A 1/48 mantal som senare överförs till Starrarp 2:24
30 oktober 1951 - 11 april 1958 Olof Nilsson och Inga-Lisa Nilsson köp A 1/48 mantal som senare överförs till Starrarp 2:24
11 april 1958 - Bertil Lennart Andersson och Karin Ann-Britt Andersson köp A 1/48 mantal som senare överförs till Starrarp 2:24
29 december 1869 - 3 november 1874 Sven Månsson och Elna Persdotter B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25 (Fastebrev 29 december 1869)
3 november 1874 - 13 november 1888 Mårten Olsson och Elna Christiansdotter köp B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
13 november 1888 - 25 juli 1889 Johan Sjöberg och Hanna Kristiansdotter köp B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
25 juli 1889 - 26 mars 1919 Sven Mårtensson (auktion) B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
26 mars 1919 - 26 mars 1919 Sven Mårtenssons dödsbo B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
26 mars 1919 - 2 mars 1920 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren auktion B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
2 mars 1920 - 23 februari 1929 Anders Hansson och Elna Nilsson köp B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
23 februari 1929 - 19 mars 1936 Ivar Åkerblom och Ester Åkerblom köp B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
19 mars 1936 - 23 april 1942 Nils Olsson (Starrarp) köp B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
23 april 1942 - 3 januari 1961 Karl Oskar Johansson och Anna Maria Johansson köp B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
3 januari 1961 - 19 maj 1961 Karl Oskar Johanssons dödsbo bouppteckning B 1/96 mantal som senare överförs till Starrarp 2:25
19 maj 1961 - Nils Jönsson och Tekla Nilsson B

Övrigt

Lindstrand

Uppskattad adress Starrarpsvägen 440-5
Rivet hus Starrarp 5 mellan Nils-Algots och Ingvar Bertilssons

Här bodde dragon Ola Månsson Lindstrand. Han var gift med Maria (syster till Yngve Perssons i Skumparp mor). Ola Lindstrand bodde senare i Skumparp och Hårderup. Han dog på 1950-talet.
Lindstrand var mycket stolt över att han varit med vid mobiliseringen 1905 och tågat mot Norge.
– Hur långt kom ni, frågade någon?
– Till Ljungbyhed, svarade Lindstrand.
Mobiliseringen avblåstes och det blev marsch-marsch hemåt istället. Unionen mellan Sverige och Norge upplöstes fredligt.
Det berättas att en gång hade ett s.k. tattarsällskap övernattat i Mossahuset (huset söder om Hårderups mosse). Lindstrand var ofta påhittig, när det gällde dumheter. Han och en annan smög dit på natten. Sällskapets häst var avspänd från vagnen, som stod ute på vägen. Lindstrand och den andre tog tag i skalarna och började föra vagnen, innehållande sällskapets alla tillhörigheter, baklänges mot mossen. Vägen sluttar lite, så farten bara ökade och när de var i jämnhöjd med mossen, styrde de vagnen rakt ut i en näraliggande s.k.mossagrav. Vagnen välte och deras grejor ramlade ur och flöt på den vattenfyllda mossagraven.
Det påstås t.o.m. att Lindstrand var på plats morgonen efter och falskeligen ondgjorde sig inför sällskapet över vilka hemska människor, som kunde ha gjort detta.

Ola Månsson Lindstrand var bror till Anders Månsson målare Starrarp och till Nils Månsson Vallarum (korset nedanför Hultet). Brödernas far hette Måns Olsson och bodde på Starrarps Ora.
Gården köptes av Ivar Nilsson (Starrarp 20:4) och byggnaderna revs av honom. Virket användes 1945 till att bygga till det lilla huset öster om boningshuset, s k drängahuset, på Ingvar och Ingela Bertilssons gård Starrarp 20:4. Det lilla huset användes ursprungligen till bostad. Bror Nilsson (samlaren i Hårderup) bodde i en del av huset. Resten av huset var redskapshus/hönshus. Nu är huset renoverat till bostad.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder