Starrarp nr 2

Beskrivning

Kartan är från 1704 och visar Starrarp marker och nedan en bild över byn. Fastigheten Starrarp nr 2 omfattade 5/8 mantal.

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Nedan en detaljbild över Starrarp nr 2 med gårdarna inritad. Fastigheten omfattade omkring 1700 5/8 mantal och som är giltigt fram till omkring 1737 då den delas i tvådelar om vardera 5/16 mantal.

Starrarp nr 2

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Ovan en karta från omkring 1836 som användes vid det laga skiftet som då genomfördes. Kartan visar gårdarnas inbördes placering innan skiftet och innan man började flytta ut gårdar.

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Gårdarna till Starrarp nr 2 låg 1704 intill varandra men 1836 så ligger gårdarna en bit ifrån varandra.

I protokollet som skrevs i samband med det laga skiftet skrev följande om bostäderna på Starrarp nr 2:

I en av bostäderna bodde Nils Mattsson med familj med en areal på 3/32 mantal och beskrivs enligt följande

36 alnar boningshus
20 alnar uthus
16 alnar uthus, grundmurad i båda sidor
En skorsten
En brun

Nästa bostad ägdes av Per Perssons arvingar och omfattade en areal på 15/128 mantal

28 alnar boningshus
61 alnar uthus
En skorsten, murad
En gräv brunn

Den tredje bostaden ägdes av Mårten Perssons arvingar och hade en areal på 5/32 mantal

26 alnar boningshus
29 alnar uthus
14 alnar uthus, grundmurad i båda sidor
9 alnar uthus, grundmurad i en sida
4 alna torvskjul
En skorsten, murad
En brunn, grävd

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1832 - efter 1836 Per Mårtensson och Hanna Larsdotter (1/32 mantal)
ca 1832 - ca 1833 Dödsbodelägarna efter Mårten Persson (Starrarp nr 2 före 1836) (1/8 mantal)
ca 1822 - ca 1831 Elna Månsdotter, änka efter Mårten Persson (5/32 mantal) B 1 - b
ca 1803 - ca 1822 Mårten Persson och Elna Månsdotter (5/32 mantal) B 1 - b
ca 1803 - ca 1822 Per Persson och Elna Mårtensdotter (5/32 mantal) B 1 - a
ca 1822 - ca 1830 Dödsbodelägarna efter Per Persson (make till Elna Mårtensdotter) (5/32 mantal) B 1 - a
ca 1799 - ca 1802 Dödsbodelägarna efter Per Larsson (Starrarp nr 2 före 1836) (5/16 mantal) B
ca 1757 - ca 1799 Per Larsson och Ingar Persdotter (Starrarp nr 2 före 1836) (5/16 mantal) B
ca 1812 - 1836 Nils Månsson och Ingar Andersdotter (5/32 mantal) A 2
ca 1831 - efter 1836 Nils Mattsson och Sissa Persdotter (3/32 mantal) A 1 - b
ca 1833 - ca 1833 Hanna Pehrsdotter, änka efter Mats Månsson (Starrarp nr 2 före 1836) (1/16 mantal) A 1 - a
ca 1803 - ca 1811 Mats Månsson och Hanna Pehrsdotter (Starrarp nr 2 före 1836) (5/16 mantal) A
ca 1812 - ca 1832 Mats Månsson och Hanna Pehrsdotter (Starrarp nr 2 före 1836) (5/32 mantal) A 1
ca 1737 - ca 1756 Lars Persson och Anna Mårtensdotter (Starrarp nr 1 före 1836) B (5/16 mantal)
ca 1771 - ca 1802 Måns Matsson och Kerstina Svensdotter (Starrarp nr före 1836) A (5/16 mantal)
ca 1737 - ca 1770 Mats Månsson och Anna Nilsdotter (Starrarp nr 2 före 1836) A (5/16 mantal)
ca 1733 - ca 1737 Mats Månsson och Anna Nilsdotter (Starrarp nr 2 före 1836) (5/8 mantal)
ca 1705 - ca 1733 Nils Svensson och Sine Larsdotter och Bengta Persdotter (Starrarp nr 2 före 1836 ) (5/8 mantal)
ca 1702 - ca 1705 Sven Månsson och Elna Jeppasdotter (Starrarp nr 2 före 1836) (5/8 mantal)
före 1697 - ca 1701 Lars Andersson och Karna Andersson (Starrarp nr 2 före 1836) (5/8 mantal)
ca 1640 - ca 1670 Anders Larsson och Johanna Eriksdotter (Starrarp nr 2 före 1836) (5/8 mantal)

Bilder