Starrarp 19:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1966 genom en sammanläggning av fastigheterna Starrarp 2:25 å 1/96
mantal och Starrarp 13:1 å 1/32 mantal.

Fastigheten överförd till Starrarp 21:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 april 1966 - Bertil Oscarsson och Ingegärd Oscarsson (köp)
19 maj 1961 - 6 april 1966 Nils Jönsson och Tekla Nilsson (köp av 1/96 mantal av Starrarp 2:10)
4 december 1943 - 6 april 1966 Nils Jönsson och Tekla Nilsson (köp av ett område om 6,9500 hektar från Hårderup 12:3)
29 januari 1923 - 6 april 1966 Nils Jönsson och Tekla Nilsson (köp av Starrarp 2:7)

Bilder