Starrarp 2:4 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen 75-30
Aktuell period 1850 - 1989
Areal 13/128 mantal
Ursprung Starrarp nr 2
Nya nummer Starrarp 3:6 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten skapades vid det laga skifte som genomfördes 1836 utav markerna tillhörande Starrarp. Denna fastighet, som på kartan här till vänster har fått beteckningen “Bc”, hade en storlek på 13/128 mantal. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av Måns Nilsson och som erhöll markerna med utflyttningsskyldighet. Numera ingår fastigheten i Starrarp 3:6.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 2:4 är på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 markerade med nummer 11. Fastigheten finns kvar även på den ekonomiska kartan från 1975 som ses på kartan här under. I nutid ingår fastigheten i Starrarp 3:6.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 mars 1982 - Jan Erik Olof Johansson (köp)
6 november 1979 – 1 mars 1982 Jan-Erik Olof Johansson och Gull-Britt Nilsson (köp)
13 juli 1972 – 6 november 1979 Nils Allan Johansson och Ulla Irene Solvig Johansson, född Hansson (bouppteckning)
2 januari 1954 – 13 juli 1972 Johan Olof Johansson (köp)
30 augusti 1913 – 2 januari 1954 Nils Johansson och Johan Olof Johansson (skifteshandling)
1905 - 20 augusti 1913 Nils Johansson och Hilda Olsdotter (arv)
23 november 1901 - 1905 Dödsbodelägarna efter Ola Isaksson Hilda Olsdotter (1/2 arv)
10 mars 1879 - 23 november 1901 Ola Isaksson och Bengta Olsdotter
15 maj 1866 - 10 mars 1879 Jöns Olsson och Ingar Månsdotter
1836 – efter 1850 Måns Nilsson och Kjerstena Persdotter (bor på 3:6)

Bilder

Källor

KällaÅr
12-FRÄ-47 Laga skifte, Hemmansklyvning 1836