Fränninge 45:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten om 2957/23040 mantal bildad genom sammanläggning av 1/20 mantal Fränninge 13:9 77/4608 mantal Fränninge 20:7, 92/4608 mantal Fränninge 20:8 och 1/24 mantal Fränninge 20:9 enligt ägodelningsdomarens beslut den 26 augusti 1950. Fastigheten överförd till Fränninge 45:2.     Fastigheten Fränninge 45:1 ses på den häradsekonomiska kartan här till vänster med nummer 74.

                                                                                                  Källa: Lantmäteriet

I boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet fanns bilden till höger med tillsammans med följande text:
“Areal 19,7 hektar, varav 18,5 hektar åker, 1,2 hektar betesmark, lermylla på lerjord och lerskiffer. Tax.-v. 41 100. Djur: 1 häst, 12 kor, 15 ungdjur, svin, 120 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under halmtak, 2 rum, 2 förstugor, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av tegel under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1947 av Georg Lind. Ägare är hemmansägare Agne Sigurd Åkerblom, född 15 september 1919, son till Alfred Åkerblom och Johanna, född Johansson, gift med Maj-Britt, född Hansson 18 oktober 1926, dotter till Karl Hansson och Betty, född Johansson. Barn: Britta född 1950, Gudrun född 1951, Sven född 1952, Ingrid född 1955.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 mars 1948 - Agne Sigurd Åkerblom och Inga Maj-Britt Åkerblom, född Hansson (köp av Fränninge 20:7 och 20:8)
16 mars 1947 - Agne Sigurd Åkerblom och Inga Maj-Britt Åkerblom, född Hansson (köp av Fränninge 13:9 och 20:9)
Georg Lind och Märtha Lind

Bilder