Fränninge 20:9 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1871 - 1950
Areal 1/24 mantal
Ursprung Fränninge 20:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 45:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten 20:4 är giltig fram till 1871 då det sker en hemmansklyvning av fastigheten. Resultatet av hemmansklyvningen blir att fastigheten delas i två delar enligt kartan här ovanför och följande fastigheter bildas:
A    Fränninge 20:9               1/24 mantal            äges av åbon Nils Olsson                                                                                                                           B   Fränninge 20:10              1/24 mantal            äges av åbon Nils Persson
Fastigheten 1950 överförd till Fränninge 45:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 mars 1947 - Agne Sigurd Åkerblom och Inga Maj-Britt Åkerblom, född Hansson (köp)
1 augusti 1945 - 16 mars 1947 Georg Lind och Märtha Lind (köp)
4 maj 1944 - 1 augusti 1945 Evald Emanuel Lindh och Agnes Lindh, född Kato (köp)
28 oktober 1939 - 4 maj 1944 Nils Rudolf Jönsson och Agnes Valborg Jönsson (köp)
29 oktober 1938 - 28 oktober 1939 Dödsbodelägarna efter Mathilda Persson (maka till Per Johnsson) (bouppteckning)
14 juni 1919 - 29 oktober 1938 Per Johnsson och Mathilda Persson (auktion)
22 oktober 1917 - 14 juni 1919 Johanna Nilsdotter (änka efter Per Andersson) (bouppteckning och testamente efter Per Andersson)
27 februari 1895 - 22 oktober 1917 Per Andersson och Johanna Nilsson (äktenskapsförord)
6 november 1883 - 27 februari 1895 Johanna Nilsdotter (dotter till Nils Olsson och Elna Persdotter) (testamente)
20 december 1872 - 6 november 1883 Nils Olsson och Hanna Persdotter och Elna Persdotter (fastebrev den 21 december 1872)

Bilder