Välj en sida

Fränninge 20:4 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1871
Areal 1/12 mantal
Ursprung Fränninge 20:1

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Fränninge 20:4 bildades vid det laga skiftet som 1835 genomförde utav markerna till Fränninge. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Per Nilsson som bekom ägorna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten är giltig fram till 1871 då det sker en hemmansklyvning av fastigheten. Resultatet av hemmansklyvningen blir att fastigheten delas i två delar enligt kartan här ovanför och följande fastigheter bildas:

A         Fränninge 20:9                1/24 mantal           äges av åbon Nils Olsson                                    B         Fränninge 20:10              1/24 mantal           äges av åbon Nils Persson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1835 - 1858 Per Nilsson och Kersti Hallengren
1858 - ca 1870 Nils Persson och Else Nilsdotter

Bilder