Fränninge 13:9 (avregistrerat nummer)

Adress Västervångsvägen ca 80
Aktuell period 1874 - 1950
Areal 1/20 mantal
Ursprung Fränninge 13:7 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 45:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1874 sker ånyo en hemmansklyvning då utav fastigheten Fränninge 13:7. Fastigheten delas vid detta tillfälle i tre delar enligt följande:
A       Frännine 13:9           1/20 mantal         äges av Nils Olsson
B       Fränninge 13:10     7/600 mantal         äges av Mårten Olsson
C       Fränninge 13:11       1/75 mantal         äges av Anders Olsson

 

 

 

 

Fränninge 13:9

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och visar gården som tillhörde denna fastighet. Till bilden fanns följande text:

Postadress:       Vollsjö

“Areal totalt 13 hektar, därav 12 hektar åker, 1 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 17 300. Jordart: Svartmylla och lerblandad mylla på grus och lerbotten. Skogsbestånd: Lövskog. Ekonomibyggnad uppförd omkring 1875. Samtliga byggnader renoverade av nuvarande ägare. 2 hästar, 6 – 7 kor, 2 – 3 ungdjur, 2 modersuggor, 20 gödsvin, 35 – 40 höns. Gården ägdes från 1919 till 1939 av Per Jonsson, som efterträddes av Rudolf Jönsson född 21 februari 1900, son till Jöns Andersson och hans hustru Blenda född Olsson, gift 1929 med Agnes Andersson, född 10 maj 1906. Barn: Berit, Brita, Greta. Nuvarande ägare tillträdde den 14 mars 1944. Ägare är Evald Lind.”

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Fränninge 13:9 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger i område nummer 33 och 34. Här nedanför ses ett flygfoto från 1960 över området där fastigheten ligger.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 mars 1947 - Agne Sigurd Åkerblom och Inga Maj-Britt Åkerblom, född Hansson (köp)
1 augusti 1945 - 16 mars 1947 Georg Lind och Märtha Lind (köp)
4 maj 1944 - 1 augusti 1945 Evald Emanuel Lindh och Agnes Lindh, född Kato (köp)
28 oktober 1939 - 4 maj 1944 Nils Rudolf Jönsson och Agnes Valborg Jönsson (köp)
29 oktober 1938 - 28 oktober 1939 Dödsbodelägarna efter Mathilda Persson (maka till Per Johnsson) (bouppteckning)
14 juni 1919 - 29 oktober 1938 Per Johnsson och Mathilda Persson (auktion)
22 oktober 1917 - 14 juni 1919 Johanna Nilsdotter (änka efter Per Andersson) (bouppteckning och testamente)
27 februari 1895 - 22 oktober 1917 Per Andersson och Johanna Nilsson (äktenskapsförord)
6 november 1883 - 27 februari 1895 Johanna Nilsdotter (dotter till Nils Olsson och Hanna Nilsdotter) (testamente)
3 december 1874 - 6 november 1883 Nils Olsson och Hanna Persdotter och Elna Persdotter (köp)
21 december 1872 - 3 december 1874 Nils Olsson och Hanna Nilsdotter (fastebrev den 21 december 1872 för Nils Olsson å 9/80 mantal)

Bilder