Fränninge 13:7 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bilda genom den hemmansklyvning som skedde 1874.
A         Fränninge 13:7       3/40 mantal           äges av Nils Olsson
B         Fränninge 13:8       3/80 mantal           äges av Olof Hallengren

 

Källa: Lantmäteriet

Ovan ses kartor på hur fastigheten 1874 delades mellan Nils Olsson och Olof Hallengren.

Källa: Lantmäteriet

 

1874 sker ånyo en hemmansklyvning då utav fastigheten Fränninge 13:7. Fastigheten delas vid detta tillfälle i tre delar enligt följande:

A       Frännine 13:9             1/20 mantal         äges av Nils Olsson
B       Fränninge 13:10       7/600 mantal         äges av Mårten Olsson
C       Fränninge 13:11         1/75 mantal         äges av Anders Olsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1874 - 1874 Nils Olsson och Hanna Persdotter och Elna Persdotter

Bilder