Fränninge 13:10 (aktuellt nummer)

Adress Västervångsvägen 67
Aktuell period 1874 -
Areal 7/600 mantal
Ursprung Fränninge 13:7 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

1874 sker ånyo en hemmansklyvning då utav fastigheten Fränninge 13:7. Fastigheten delas vid detta tillfälle i tre delar enligt följande:
A    Frännine 13:9           1/20 mantal          äges av Nils Olsson
B    Fränninge 13:10     7/600 mantal          äges av Mårten Olsson
C    Fränninge 13:11       1/75 mantal          äges av Anders Olsson

 

 

 

 

Fränninge 13:10

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden visar hur gården till denna fastighet såg ut i mitten av 1940-talet då bilden fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:      Vollsjö

“Areal totalt 4 hektar åker. Tax.-v. 6 500. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Mangårds- och ekonomibyggnader uppförda 1907, renoverade av nuvarande ägare. 1 häst, 3 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 12 gödsvin, 30 höns. Gården till släkten 1942 genom köp från Edvard Persson. Ägare är Einar Persson född 3 maj 1913. Son till Per Svensson (född 1868, död 1935) och hans hustru Johanna Månsson (född 1872). Ägaren medlem av lokalföreningen.”

Fränninge 13:10

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till vänster visar hur samma gård såg ut i mitten av 1950-talet. Bilden fanns med i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:

Postadress:          Vollsjö                                                                               Telefon:               Sjöbo 30395

“Areal 3,7 hektar varav 3,5 hektar åker, mulljord på lerjord. Djur: 3 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 80 höns, 3 livankor. Mangårdsbyggnad av sten under tegeltak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av timmer och sten under papptak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1947 av Einar Persson. Ägare är fru Anna Margit Nilsson född 22 juni 1913. Barn: Kjell född 1947, Klas född 1950.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 11910 här till höger ses fastigheten Fränninge 13:10 i området utan nummer strax öster om området med nummer 33. Här nedanför på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 13:10.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 januari 1975 - Anna Margit Paulina Nilsson, född Ek (köp)
7 mars 1948 - 1 januari 1975 Nils Vollmar Nilsson och Anna Margit Paulina Nilsson, född Ek (köp)
13 mars 1942 - 7 mars 1948 Malte Einar Persson (köp)
13 mars 1942 - 13 mars 1942 Anders Nilsson och Karna Nilsson, född Jönsdotter (köp)
19 juni 1926 - 13 mars 1942 Edvard Persson och Anna Maria Johansson (köp)
6 april 1926 - 19 juni 1926 Olof Björk och Agda Björk (auktion)
9 januari 1922 - 6 april 1926 August Andersson och Anna Andersson, född Hansson (köp)
2 oktober 1919 - 9 januari 1922 Johan Olsson och Anna Kristina Olsson (köp)
2 maj 1911 - 2 oktober 1919 Nils Andersson och Emma Augusta Svensson (köp)
15 juli 1896 - 2 maj 1911 Sven Mårtensson och Johanna Möller (köp)
27 december 1886 - 15 juli 1896 Mårten Olsson och Karna Svensdotter (köp)
3 december 1874 - 27 december 1886 Nils Olsson och Hanna Persdotter och Elna Persdotter (köp)
21 december 1872 - 3 december 1874 Nils Olsson och Hanna Nilsdotter (fastebrev den 21 december 1872 för Nils Olsson å 9/80 mantal)

Bilder