Fränninge 30:17 Annelund (avregistrerat nummer)

Adress Heingebergsvägen 552-21
Aktuell period 1849 - 1964
Areal 1/48 mantal
Ursprung Fränninge 30:7 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 58:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastighetsbeteckningen Fränninge 30:7 är giltig fram till 1849 då det sker en hemmansklyvning av ägorna. På kartan här till vänster ses den nya indelningen av markerna.

A          Fränninge 30:17        1/48 mantal          äges av Anders Nilsson
B          Fränninge 30:18      1/192 mantal          äges av Per Olsson
C          Fränninge 30:19        1/64 mantal          äges av Per Mattsson
D          Fränninge 30:20        1/96 mantal          äges av Gudmun Mårtensson

 

 

 

Fränninge 30:17

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden här till höger fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och då tillsammans med följande text:

Postadress:                     Klasaröd                                                                                  Telefon:                           76 Andrarum

“Areal totalt 11 hektar åker. Tax.-v. 16 500. Jordart: Svart- och grusmylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1907, senare renoverad. Ekonomibyggnader uppförda 1915. 2 hästar, 6 – 7 kor, 5 ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin samt höns. Gården till släkten i mitten av 1800-talet. Nuvarande ägare köpte den 1913 av sin fader, som innehaft den en del år. Dessförinnan ägdes den av Anders Tornberg. Ägare är Carl Anton Andersson född 14 maj 1885. Son till Anders Nilsson och hans hustru Ingar, född Månsson. Gift med Anna Nilsson född 24 januari 1889. Barn: Svea, Göte, Hanna, Dagmar, Folke, Gunborg. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningarna.”

Fränninge 30:17

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

I boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet fanns bilden till vänster med tillsammans med följande text:

Postadress:                      Klasaröd                                                                                Telefon:                            Tomelila 26076

“Areal 11 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 44 000. Djur: 8 kor, 4 ungdjur, 25 svin, 150 höns. Mangårdsbyggnad från 1907, råsten under tegeltak, 3 rum, 1 kammare, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1915, tegel under eternittak. Gården i släktens ägo sedan mitten av 1800-talet och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 195. Traktordrift. Ägare är hemmansägare Folke Ragnar Andersson, född 15 augusti 1921 på gården, son till Karl Andersson och Anna, född Nilsson, gift med Inga Märta, född Nilsson 4 juni 1924, dotter till Nils Nilsson och Johanna, född Johansson. Barn: Tord född 1942.”

 

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från 1910 så har fastigheten fått nummer 187 och beteckningen är giltig fram till 1964 då den ingår i Fränninge 58:1. Senare sker en hemmansklyvning så att hus och tomt får nummer Fränninge 58:4 och marken kommer att ingå i Fränninge 24:50.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 mars 1950 - Folke Andersson och Inga-Märta Andersson (köp)
4 juni 1918 - 20 mars 1950 Carl Anton Andersson och Anna Andersson, född Nilsson (bouppteckning och köp)
4 oktober 1915 - 4 juni 1918 Dödsbodelägarna efter Anders Nilsson (make till Ingar Nilsdotter) (bouppteckning)
2 maj 1879 - 4 oktober 1915 Anders Nilsson och Ingar Nilsdotter (Fränninge 30:17) (köp)
12 juni 1850 - 2 maj 1879 Anders Nilsson och Kersti Jönsdotter (Fränninge 30:17) (fastebrev den 12 juni 1850)

Bilder