Fränninge 30:7 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 i samband med det laga skifte som då genomfördes av markerna tillhörande Fränninge. Samtidigt som fastigheten Fränninge 30:2 bildas sker en hemmansklyvning och fastigheterna Fränninge 30:7 och 30:8 bildas. Fastigheten Fränninge 30:7 omfattar 1/12 mantal och är ett skatterusthåll som äges av bonden Anders Trulsson som bekommit ägorna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastighetsbeteckningen Fränninge 30:7 är giltig frma till 1849 då det sker en hemmansklyvning av ägorna. På kartan här till vänster ses den nya indelningen av markerna.
A     Fränninge 30:17       1/48 mantal        äges av Anders Nilsson
B     Fränninge 30:18     1/192 mantal        äges av Per Olsson
C     Fränninge 30:19       1/64 mantal        äges av Per Mattsson
D     Fränninge 30:20       1/96 mantal        äges av Gudmun Mårtensson

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

I samband med hemmansklyvningen 1849 så fanns det endast en gård på hela fastigheten och den låg inom området “B” på kartan från hemmansklyvningen. När vi kommer fram till den häradsekonomiska kartan
från 1910 så ses det fyra gårdar och det är tre nya gårdar samt att man har flyttat den ursprungliga gården.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1835 - Anders Trulsson (Fränninge 30:7)

Bilder