Fränninge 58:1 (avregistrerat nummer)

Adress Heingebrgsvägen ca 520
Aktuell period 1964 - 1971
Areal 2383/58368 mantal
Ursprung Flera fastigheter
Nya nummer Flera fastigheter

Beskrivning

Fastigheten bildades genom sammanläggning enligt ägodelningsdomarens beslut den 21 september 1964 utav 1/96 mantal av Fränninge 24:42, 1/48 mantal av Fränninge 30:17, 2751/525312 mantal Fränninge 30:28 och 5/1152 mantal av Fränninge 30:34.
Fastigheten ingår numera i Fränninge 58:3.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 maj 1960 - Folke Andersson och Inga-Märta Andersson (köp av 24:9)
20 mars 1950 - Folke Andersson och Inga-Märta Andersson (köp av 30:17, 30:28 och 30:34)

Bilder