Fränninge 28:12 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1967 - 1969
Areal 1/16 mantal
Ursprung Fränninge 28:3 Eneberg (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 16:18 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten utbruten 1967 vid en legaliseringsförrättning å Fränninge 28:3 om 1/8 mantal.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 mars 1964 - Sven Axel Hansson och Anna-Lisa Hansson (köp)

Bilder