Fränninge 28:3 Eneberg (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1967
Areal 1/8 mantal
Ursprung Fränninge 28:1
Nya nummer Fränninge 28:11 (aktuellt nummer) , Fränninge 28:12 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med det laga skifte som genomfördes 1835 utav markerna tillhörande Fränninge. På kartan här intill är området som tillhör Fränninge 28:3 markerat med “Adb” och omfattade 1/8 mantal. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Ola Ingemarsson och som bekommit ägorna med rättighet till kvarboende.

Fastigheten är delad i två delar.
Fränninge 28:3 A om 1/16 mantal och senare blir Fränninge 28:11.
Fastigheten överförd till Fränninge 28:11 1967.

Fränninge 28:3 B Eneberg, om 1/16 mantal och senare blir Fränninge 28:12
Fastigheten överförd till Fränninge 28:12 1967.

 

 

Fränninge 28:3 a

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger fanns med i boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:                 Vollsjö                                                                                  Telefon:                       Sjöbo 30133

“Areal 8,5 hektar, varav 8,2 hektar åker, mulljord på grusbotten. Tax.-v. 32 400. Djur: 2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 15 svin, 3 modersuggor, 50 höns. Mangårdsbyggnad från 1907, råsten under papptak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1907, tegel under eternittak, lada från 1907, timmer. Nuvarande ägaren inköpte gården 1947 av Bertil Eriksson. Ägare är hemmansägare Nils Ernst Nilsson född 14 april 1905, son till Nils Nilsson och Anna, född Svensson, gift med Hulda, född Nilsson 24 december 1908, död 1951, dotter till Nils Andersson och Karna, född Olsson. Barn: Gunnel född 1938, Evy född 1943.”

Fränninge 28:3

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden till vänster fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:         Vollsjö

“Areal totalt 21 hektar, därav 18,5 hektar åker, 2 hektar fäladsmark. Tax.-v. 35 000. Jordart svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad 100 år gammal. Ekonomibyggnad uppförd 1942. 3 hästar, 2 unghästar, 7 kor, 5 ungdjur, 2 modersuggor, 30 gödsvin, 30 höns. Gårdens förste kände ägare är Ola Persson. Den kom till släkten 1942 genom köp från Nils Andersson Rosengren i Ystad. Som förut ägdes den av Viktor Nilsson. Ägare är Axel Flygare född 14 oktober 1894. Son till Nils Flygare och hans hustru Anna, född Henriksson. Gift med Eva Persson född 19 april 1908. Barn: Maj-Britt Inga-Lill, Karl Axel. Ägaren medlem av mejeriföreningen och R. L. F.”

Fränninge 28:3 b

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

I mitten av 1950-talet utkom boken “Skånes bebyggelse” och i denna bok var bilden till höger med tillsammans med följande text:

Postadress:                 Vollsjö

“Areal 21 hektar, varav 17 hektar åker, 3,5 hektar betesmark, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 44 800. Djur 1 häst, 10 – 11 kor, 8 ungdjur, 25 svin, 2 modersuggor, 150 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under spåntak, 3 rum, 1 hall, förstuga, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1943, tegel under eternittak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1948 av Emil Persson. Ägare var hemmansägaren Sigfrid Hansson född 6 maj 1901, son till Hans Nilsson och Mathilda, född Karlsson, gift med Agda, född Larsson 30 november 1904, dotter till Nils Larsson och Anna, född Andersson. Barn: Sven född 1929, Gunnar född 1931, Sonja född 1944, Nils född 1945.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 mars 1964 - Sven Axel Hansson och Anna-Lisa Hansson (köp av 28:3 B)
27 februari 1948 - 11 mars 1964 Per Sigfrid Hansson och Agda Elvira Hansson, född Larsson (köp av 28:3 B)
20 juni 1945 - 27 februari 1948 Emil Lennart Persson och Vera Ellen Margareta Persson, född Ek (köp av 28:3 B)
26 juni 1942 - 20 juni 1945 Nils Axel Hilding Flygare och Eva Karola Ingeborg Flygare, född Persson (köp av 28:3 B)
15 juni 1939 - 26 juni 1942 Otto Rosengren (salubrev för 28:3 B)
11 juli 1938 - 15 juni 1939 Janne Håkansson (make till Olga Beata Rosengren) (köper 28:3 B)
4 april 1918 - 11 juli 1938 Ernst Viktor Nilsson och Emma Olsson (köp av 28:3 B)
13 april 1893 - 4 april 1918 Ola Persson och Elna Persson (köp av 28:3 B)
4 november 1841 - 13 april 1893 Per Olsson och Ingar Pehrsdotter (fastebrev den 4 november 1841)
4 mars 1964 - Sven Helge Nilsson, (Fränninge nr 28) (köper 28:3 A)
14 december 1951 - 4 mars 1964 Nils Ernst Nilsson (änkeman efter Hulda Olivia Nilsson) (skifteshandling av 28:3 A)
11 mars 1947 - 14 december 1951 Nils Ernst Nilsson och Hulda Olivia Nilsson (köp av 28:3 A)
9 maj 1942 - 11 mars 1947 Bror Bertil Eriksson och Hertha Alfrida Eriksson, född Nilsson (köp av 28:3 A)
5 augusti 1940 - 9 maj 1942 Ville Evald Larsson och Aina Lizzie Larsson, född Nilsson (skifteshandling av 28:3 A)
3 september 1904 - 5 augusti 1940 Ivar Larsson och Anna Larsson, född Olsson (äger 28:3 A)
9 februari 1891 - 3 september 1904 Ola Mårtensson och Elna Persson (Fränninge 19, 23, 28) (köp av 28:3 A)
1835 - 19 september 1842 Ola Ingemarsson och Elna Nilsdotter (äger hela fastigheten)
19 september 1842 - 9 februari 1891 Mårten Olsson och Elna Jönsdotter (fastebrev den 19 september 1842 å 1/16 mantal, 28:3 A)

Bilder