Fränninge 16:18 (avregistrerat nummer)

Adress Heingebersvägen 144-130
Aktuell period 1969 -
Areal 35/256 mantal
Ursprung Fränninge 29:8 (avregistrerat nummer) , Fränninge 16:5 (avregistrerat nummer) , Fränninge 16:11 (avregistrerat nummer) , Fränninge 28:12 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vollsjö 60:5 och Fränninge 29:37

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades genom sammanläggning 1969 av
dels Fränninge 29:8 om 1/32 mantal
dels Fränninge 16:5 om 1/32 mantal
dels Fränninge 16:11 om 3/256 mantal
dels Fränninge 28:12 om 1/16 mantal

Fränninge 16:18

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 januari 1969 - Sven Axel Hansson och Anna-Lisa Hansson (köp av 16:5 och 16:11 samt 29:8)
11 mars 1964 - Sven Axel Hansson och Anna-Lisa Hansson (köp av 28:3)

Bilder