Fränninge 28:5 (aktuellt nummer)

Adress Alestadsvägen 476-16
Aktuell period 1835 - 1884
Areal 1/16 mantal
Ursprung Fränninge 28:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 28:9 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

1884 genomförs en hemmansklyvning utav fastigheten Fränninge 28:2 vilket medför följande fördelning av markerna:
A     Fränninge 28:5       1/16 mantal     äges av Per Nilsson
B     Fränninge 28:6       1/16 mantal     äges av omyndiga Christina Persdotter
Skiftet genomfördes på grund av att Anna Persdotter, hustru till Per Nilsson, avlider och det sker ett arvsskifte där Per ärver 1/16 mantal och Christina, dotter till Per och Anna, ärver 1/16 mantal.

 

 

 

Fränninge 28:5

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

I boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet fanns bilden till vänster med tillsammans med följande text:

Postadress:      Vollsjö

“Areal totalt 14 hektar, därav 11 hektar åker, 3 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 16 100. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Alskog. Mangårdsbyggnad uppförd på 1830-talet, stall 1938. 2 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 5 ungdjur, 1 modersugga, 15 gödsvin, 70 höns. Gården till släkten genom arrende 1941. Ägare: Johanna Olsson. Arrendator: Ivan Nilsson född 22 september 1917. Son till Nils Andersson och hans hustru Olga född Månsson. Gift med Ingeborg Olsson född 5 april 1919. Barn: Gullan Ingegerd född 1940, Kjell Ingvar, född 1942. Arrendatorn medlem av mejeri- och slakteriföreningen.”

Fränninge 28:5

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger är tagen ur boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:        Vollsjö
“Areal 14,1 hektar, varav 11 hektar åker och 3 hektar skog, grusjord och lermylla på lerbotten och grusbotten. Tax.-v. 28 600. Djur: 2 hästar 6 kor, 4 ungdjur, 25 svin, 50 höns. Mangårdsbyggnad från 1956, timmer under tegeltak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv, wc. Ladugård från 1938, tegel under eternittak, loge från 1830. Nuvarande ägaren inköpte gården 1954 av Axel Persson. Ägare är hemmansägaren Ooskar Nyman, född 1 december 1917, son till Sigfrid Nyman och Augusta, född Svensson, gift med Ebbba, född Larsson 19 januari 1921, dotter till Anders Larsson och Nelly, född Esbjörnsson. Barn: Lisbeth född 1946, Monika född 1953.”

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 september 1977 - Lena Monica Nyman och Bengt Olof Stellan Jönsson (köp)
3 augusti 1954 - 15 september 1977 Oskar Georg Nyman och Ebba Kersti Botilda Nyman, född Larsson (köp)
14 mars 1951 - 3 augusti 1954 Axel Persson och Hilma Persson (köp)
18 april 1940 - 14 mars 1951 Johanna Olsson, född Persson (änka efter Nils Lorentz Olsson) (skifteshandling)
6 oktober 1924 - 18 april 1940 Nils Lorentz Olsson och Johanna Olsson, född Persson (köp)
28 januari 1914 - 6 oktober 1924 Edvard Olsson och Elna Johanna Olsson, född Frank (köp)
3 augusti 1907 - 28 januari 1914 Dödsbodelägarna efter Elna Persdotter (maka till Bengt Andersson) (bouppteckning)
1 juni 1892 - 3 augusti 1907 Bengt Andersson och Elna Persdotter och Hanna Jönsdotter (köp)
20 juni 1886 - 1 juni 1892 P Jeppsson och Anna Hallberg (köp)
20 juni 1886 - 20 juni 1886 Nils Mattsson (köp)
7 juni 1879 - 20 juni 1886 Per Nilsson och Anna Jönsson och Anna Persdotter, (Fränninge nr 12) (äktenskapsförord)
1 februari 1879 - 7 juni 1879 Per Nilsson (änkeman efter Anna Persdotter) (arvsskifte efter Anna Persdotter)

Bilder