Fränninge 28:9 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1940 - 1969
Areal 1/16 mantal
Ursprung Fränninge 28:6, del av 28:5
Nya nummer Fränninge 28:13 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1940 genom en sammanläggning av 1/16 mantal av 28:6, avstyckning om 0,1723 hektar av 28:5 och avstyckning om 0,0150 hektar av mark ej ingående i ägovidden för 28:5 och 28:6.

Fränninge 28:9

Källa: Svenska gods och gårdar, 1937

Bilden fanns med i boken Svenska gods och gårdar från 1937 tillsammans med följande text:

Postadress: Vollsjö

Areal: Total 13 har, därav 10 åker, 3 betesmark. Tax.-v. 17 400. Jordart: grus och lermylla. Mangårdsbyggnad uppförd 1911. Ekonomibyggnader uppförda omkring 1880. 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 8 svin samt 50 höns. Gården till släkten under 1700-talet. Ägare är Nils Bengtsson som var född den 5 december 1891. Son till Bengt Andersson och hans hustru Elna, född Persson. Gift med Kerstin, född Persson. Barn Ruth 19. Ägaren genomgått 6 månaders kurs i Tomelilla lantmannaskola.

Fränninge 28:9

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden till vänster fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress: Vollsjö

“Areal totalt 13 hektar, därav 9,5 hektar åker, 3,5 hektar betesmark. Tax.-v. 18 700. Jordart: Grus- och lermylla. Mangårdsbyggnad uppförd 1911. Ekonomibyggnad uppförd omkring 1880. 2 hästar, 8 kor, 4 ungdjur, 30 svin, 50 höns. Gården till släkten redan under 1700-talet. Ägare är Nils Bengtsson född 5 december 1891. Son till Bengt Andersson och hans hustru Elna född Persson. Gift med Kerstin, född Persson. Barn Ruth född 1919.”

Fränninge 28:9

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Nästan samma bild var införd i boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet, och då tillsammans med följande text:

Postadress: Vollsjö
Telefon: Sjöbo 30329

“Areal 14 hektar, varav 10,5 hektar åker och 3,5 hektar betesmark, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 60 100. Djur: 6 kor, 5 ungdjur, 30 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad, moderniserad 1954, tegel under eternittak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avopp, cv. Ladugård av timmer under eternittak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1954 av Nils Bengtsson. Ägare är hemmansägaren Idolv Nilsson, född 9 november 1928, son till Joel Nilsson och Anna, född Jönsson, gift med Gullan, född Andersson 9 oktober 1932, dotter till Daniel Andersson och Märta, född Persson. Barn: Madeleine född 1953.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 augusti 1954 - Idolf Wolke Nilsson och Gullan Ingalill Nilsson, född Andersson (köp)
30 maj 1937 - 14 augusti 1954 Nils Bengtsson och Kerstin Bengtsson, född Persson (köp av del av 28:5 och köp av del 28:5 och 28:6)
17 maj 1930 - 14 augusti 1954 Nils Bengtsson och Kerstin Bengtsson, född Persson (köp av 28:6)

Bilder