Fränninge 28:2 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1884
Areal 1/8 mantal
Ursprung Fränninge 28:1
Nya nummer Fränninge 28:5 (aktuellt nummer) , Fränninge 28:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med det laga skifte som genomfördes 1835 utav markerna tillhörande Fränning. På kartan här intill är området som tillhör Fränninge 28:2 markerat med “Ada” och omfattade 1/8 mantal. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Ingemarsson och som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1884 genomförs en hemmansklyvning utav fastigheten Fränninge 28:2 vilket medför följande fördelning av markerna:
A      Fränninge 28:5      1/16 mantal        äges av Per Nilsson
B     Fränninge 28:6       1/16 mantal        äges av omyndiga Christina Persdotter
Skiftet genomfördes på grund av att Anna Persdotter, hustru till Per Nilsson, avlider och det sker ett arvsskifte där Per ärver 1/16 mantal och Christina, dotter till Per och Anna, ärver 1/16 mantal.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 februari 1879 - Per Nilsson och dottern Christina Persdotter (Per Nilsson äger 1/16 mantal och omyndiga Christina Persdotter äger 1/16 mantal)
23 april 1872 - 1 februari 1879 Per Nilsson och Anna Persdotter (Fränninge nr 12) (fastebrev för Anna och Per den 23 april 1872 å 1/8 mantal)
1855 - 23 april 1872 Dödsbodelägarna efter Per Nilsson (make till Ingri Hallengren)
ca 1837 - 1855 Per Nilsson och Ingri Hallengren
1835 - ca 1837 Nils Ingemarsson och Kersti Svensdotter

Bilder