Fränninge 22:32 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1937 -1974
Areal 0,1633 hektar
Ursprung Fränninge 22:13 Granetorp
Nya nummer Fränninge 22:37 Frenninge Östra skola (aktuellt nummer)

Beskrivning

Lägenhet om 0,1633 hektar avstyckadfrån Fränninge 22:13, fastställd den 18 december 1937, undantagen vid försäljningen av stamfastigheten den 31 augusti 1938. Ingår i Fränninge 22:37.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 januari 1965 - K G Löfgren (köp)
5 juni 1935 - 4 januari 1965 Fränninge kommun (köp)
-5 juni 1935 Dödsbodelägarna efter Ida Nilsson (maka till Emil Nilsson) (bouppteckning)

Bilder