Fränninge 22:13 Granetorp

Aktuell period 1835 -
Areal 1/16 mantal
Ursprung Fränninge 22:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fränninge 22:6 bildades 1835 i samband med det laga skiftet av Fränninges marker. Fastigheten Fränninge 22:6 var ett skatterusthåll om 1/8 mantal och som ägdes av bonden Per Persson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning. Samtidigt som fastigheten bildas sker en hemmansklyvning då den delas i 4 delar enligt följande:
Xea   Fränninge 22:10    1/32 mantal     äges av skräddaren Pehr Persson
Xeb   Fränninge 22:11    1/64 mantal     äges av Pär Hansson
Xec   Fränninge 22:12    1/64 mantal     äges av Mårten Olsson
Wed  Fränninge 22:13    3/32 mantal     äges av Per Persson den yngre

 

Fränninge 22:13 Granetorp

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Ovanstående bild tillsammans med följande text var införda i boken Svenska Gods och Gårdar som utkom 1944.

Namn: Granetorp
Postadress: Vollsjö
Telefon: 15 B Klasaröd

Areal: Totalt 21,3 hektar, därav 20 hektar åkermark, 1,3 hektar betesmark. Tax.-v. 25 000. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad flyttad från Fränninge by vid utbrytningen. Ekonomibyggnad uppförd omkring 1820. 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 8 ungdjur, 5 modersuggor, 30 gödsvin, 200 höns. Gården till släkten 1936 genom köp från Emil Nilsson som 1913 köpt den av Malte Persson, i vars släkt den varit sedan utbrytningen. Ägare är Henning Larsson född 7 januari 1908. Son till Ivar Larsson och hans hustru Anna, född Olsson. Gift med Rut Persson född 12 november 1910. barn Lars Göran född 1940. Ägaren var ledamot av kommunalfullmäktige och fattigvårdsstyrelsen. Genomgick Tomelilla folkhögskola 1927 – 28.

 

Fränninge 22:13

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden här till höger var införd i boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och visar hur gården såg ut vid denna tid. Till bilden fanns följande text:

Postadress:                Vollsjö                                                                Telefon:                      Sjöbo 33181

“Areal 21,3 hektar, varav 20 hektar åker, 1,3 hektar betesmark, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 42 900. Djur: 2 hästar, 10 – 12 kor, 7 ungdjur, 50 svin, 4 modersuggor, 100 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under spåntak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av råsten under spåntak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1936 Emil Nilsson. Ägare är hemmansägare Henning Fredrik Larsson född 7 januari 1908, son till Ivar Larsson och Anna, född Olsson, gift med Ruth, född Persson 12 november 1910, dotter till Per Persson och Sanna, född Persson. Barn: Lars Göran född 1940, Rita född 1949.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 april 1972 - Ingegärd Rita Birgitta Larsson och Kjell Ingvar Jönsson (köp)
8 januari 1936 - 10 april 1972 Henning Fredrik Larsson och Ruth Ingeborg Larsson, född Persson (köp)
2 september 1932 - 8 januari 1936 Dödsbodelägarna efter Ida Nilsson (maka till Emil Nilsson) (bouppteckning)
31 mars 1923 - 2 september 1932 Emil Johan Nilsson och Ida Hansson och Hanna Nilsson (köp)
28 september 1912 - 31 mars 1923 Magnus Persson och Helfrid Persson, född Svensson (köp)
14 april 1912 - 28 september 1912 Dödsbodelägarna efter Per Nilsson (make till Johanna Persdotter) (bouppteckning)
30 december 1873 - 14 april 1912 Per Nilsson och Johanna Persdotter (fastebrev den 30 december 1873 å 1/16 mantal)
1835 - Per Persson (Fränninge 22:13)

Övrigt

Magnus Persson med barnen Uno och Inga-Maj omkr 1920.

14 april 1985 brände Torsten Bengtsson, Karlshälla, ner husen på Granetorp

14 april 1985 brände Torsten Bengtsson, Karlshälla, ner husen på Granetorp

Bilder