Fränninge 22:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 i samband med det laga skiftet av Fränninges marker. Denna fastighet Fränninge 22:6 var ett skatterusthåll om 1/8 mantal och som ägdes av bonden Per Persson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

 

 

 

 

 

Samtidigt som fastigheten bildas sker en hemmansklyvning då den delas i 4 delar enligt följande:

Xea      Fränninge 22:10           1/32 mantal                äges av skräddaren Pehr Persson
Xeb      Fränninge 22:11           1/64 mantal                äges av Pär Hansson
Xec      Fränninge 22:12           1/64 mantal                äges av Mårten Olsson
Wed     Fränninge 22:13           3/32 mantal                äges av Per Persson den yngre

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1835 - 1835 Per Persson och Bengta Larsdotter (Fränninge 22)

Bilder