Fränninge 22:11 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fränninge 22:6 bildades 1835 i samband med det laga skiftet av Fränninges marker. Denna fastighet Fränninge 22:6 var ett skatterusthåll om 1/8 mantal och som ägdes av bonden Per Persson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

Samtidigt som fastigheten bildas sker en hemmansklyvning då den delas i 4 delar enligt följande:

Xea    Fränninge 22:10      1/32 mantal     äges av skräddaren Pehr Persson
Xeb    Fränninge 22:11      1/64 mantal     äges av Pär Hansson
Xec    Fränninge 22:12      1/64 mantal     äges av Mårten Olsson
Wed   Fränninge 22:13      3/32 mantal     äges av Per Persson den yngre

 

Fränninge 22:11

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Bilden visar hur gården till denna fastighet såg ut vid denna tid. Till bilden fanns följande text:

Postadress:                  Vollsjö                                                              Telefon:                        65 B Klasaröd

“Areal totalt 15,84 hektar åker. Tax.-v. 20 000. Jordart: Svart och grusmylla på grus och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1880. Ekonomibyggnader tillbyggda senare. 3 hästar, 7 – 8 kor, 4 ungdjur, 15 – 16 gödsvin, 50 höns. Nuvarande ägare köpte gården 1913 av sin fader, som 1882 efterträtt en Pettersson. Före denne ägdes egendomen av Nils Andersson, som bebyggt den. Ägare är Olof Persson född 7 oktober 1883. Son till Per Persson och hans hustru Hanna, född Persson. Gift med Elin Persson, född 23 september 1890. Barn: Svante född 1915, Erik född 1917. Ägaren medlem av R. L. F., mejeri-, slakteri-, lokal- och äggförening.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 maj 1913 - Olof Persson och Elin Persson (köp)
27 maj 1885 - 17 maj 1913 Per Persson och Hanna Persson (köp)
1 november 1881 - 27 maj 1885 P Petersson och Ingar Nilsdotter (Fränninge 22:11) (köp)
15 juli 1875 - 1 november 1881 Nils Andersson och Anna Hansdotter och Gunhilda Andersson (fastebrev den 15 juli 1875)
1835 - Per Hansson (Fränninge 22:11)

Bilder