Fränninge 22:37 Frenninge Östra skola (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildad genom sammanläggning av fastigheterna Fränninge 22:29, 22:31 och 22:32, 1974.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 januari 1965 - K G Löfgren (köp)

Övrigt

Viviann Nilsson (f. Månsson) tjänstgjorde under drygt 40 år (1955 – 1996) som lärare i bygdens skolor.

Länk till: Vivianne Nilssons skolfotoalbum

 

Ur “Frenninge socken genom tiderna”:

 En av lärarna i denna skola, Gustav Otto Karlsson, tog 1907 initiativ till Frenninge hembygdsförening. Den var mycket livaktig under flera år. Möten, föredrag och biblioteksverksamhet tillhörde aktiviteterna..Hembygdsfester hölls i Axel Jöns grane i Stavskog, där dansen gick på [ordbana. Föreningen upphörde 1925.

Länk till: Stadgar Frenninge Hembygdsförening 1910

Bilder