Välj en sida

Fränninge 22:37 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 324 och 326
Areal 1,0394 hektar
Ursprung Fränninge 22:29, 22:31 och 22:32

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildad genom sammanläggning av fastigheterna Fränninge 22:29, 22:31 och 22:32, 1974.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 januari 1965 - K G Löfgren (köp)

Bilder