Hårderup 4:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1832. Vid det laga skiftet gjordes en besiktning av alla fastigheter och om Per Nilssons hus skrivs följande:

“Boningshus 9 väggerum i gott stånd.
Uthus 5 väggerum i gott stånd.
Skorsten.
Brunn.”

Per erhöll den nya fastigheten med utflyttningsskyldighet. Vid det laga skiftet omfattade fastigheten de område som på kartan har beteckningen “B” och “D”. Ingår i den nya fastigheten är området norr om mossen samt ett område i Hårderupshult.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

När det gäller skogstomten i Hårderupshult som tillhörde fastigheten så fanns det på adressen Starrarpsvägen 254.

 

 

 

 

Officiellt klövs fastigheterna den 28 april 1893 och bestod av Hårderup 2 1/16 mantal och 4 101/2048 mantal.

Källa: Lantmäteriet

Delägare i hemmansklyvningen är för 3/64 mantal Nr 2 Hårderup och 303/8192 mantal Nr 4 Hårderup Ola Nilsson och för 1/64 mantal Nr 2 och 101/8192 mantal Nr 4 Hårderup Ola Månsson.

A     Ola Nilsson         Hårderup 2:6 och 4:19
B    Ola Månsson      Hårderup 2:7 och 4:20

Vid det laga skiftet bestod hela området av en yta på 1/16 mantal vilket omräknat blir 128/2048 mantal. När vi kommer fram till hemmansklyvningen 1894 så finns endast 101/2048 mantal kvar att dela på. Detta innebär att före 1894 har en avstyckning skett på 27/2048 mantal. Det är två område som avstyckats och det är området norr om mossen och det är skogslotten i Hårderupshult som har fått beteckningen Hårderup 4:21.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 augusti 1893 - 18 april 1900 Ola Nilsson och Kersti Nilsdotter / Hanna Håkansdotter 303/8192 mantal återstår av fastigheten
ca 1 januari 1866 - 4 augusti 1893 Ola Nilsson och Kersti Nilsdotter / Hanna Håkansdotter 4 augusti 1893 säljs 101/8192 mantal av fasiheten
5 november 1864 - ca 1 januari 1866
1858 - 5 november 1864 Måns Pehrsson och Anna Svensdotter
före 1832 - 1858 Per Nilsson och Ingar Nilsdotter, Ingar Olsdotter, Hanna Pehrsdotter

Bilder