Hårderup 4:19 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 231-38
Aktuell period 1894 -
Areal 303/8192 mantal
Ursprung Hårderup 4:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 2:6 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1894 genom en hemmansklyvning av fastigheten Hårderup 4:2

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 4:19 är markerat med “A” i bilden ovan.

Hårderup 4:19

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bildtexten i boken från mitten av 1950-talet lyder:

Postadress:                   Vollsjö                                                                                                                                                      Telefon:                         Hörby 42033

“Areal: 16,5 hektar, grus- och mulljord på grusbotten. Tax.-v. 33700. Djur 2 hästar, 9 kor, 4 ungdjur, 250 höns. Mangårdsbyggnad av lersten under papptak, 5 rum, förstuga, kök, matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av lersten under papptak. Nuvarande ägarna övertog gården efter fadern 1956. Ägare: Fröknarna Asta och Hanna Olsson, född 25 juli 1916 resp. 3 juli 1918, döttrar till Magnus Olsson och Emerentia, född Nilsson.

 

Eslöfs tidning 11 juni 1892

En tidningsnotis om Ola Nilsson och den brand som drabbade fastigheten i maj 1892.

 

 

 

 

Källa: kartbild. com

Här ses fastigheten Hårderup 4:19 på den häradsekonomiska kartan med nummer 18 och är beläget väster om Hårderups mosse. På den ekonomiska kartan från 1975 har fastigheten beteckningarna 2:6 och 4:19.

Källa: kartbild. com

Källa: kartbild. com

Här ses en satellitbild över området där fastigheten Hårderup 4:19 är belägen.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 augusti 1956 – 27 juni 1978 Asta Viola Olsson och Hanna Sonja Antonia Olsson
25 mars 1915 – 22 augusti 1956 Magnus Olsson och Emerentia Nilsson (köp)
18 april 1900 – 25 mars 1915 Nils Mårtensson och Hanna Svensdotter (köp)
28 mars 1893 - 18 april 1900 Ola Nilsson och Kersti Nilsdotter / Hanna Håkansdotter
Ola Nilsson och Johanna Olsdotter (köp)

Bilder