Fränninge 7:10 (avregistrerat nummer)

Adress Fränningevägen 29
Aktuell period 1893 - 1952
Areal 1/128 mantal
Ursprung Fränninge 7:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 7:49 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1893 skedde en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 7:2 , 3/16 mantal, varefter markerna delades enligt följande:                                                                                                                                                                               A    Fränninge 7:8            19/128 mantal               Jöns Olsson har erhållit markerna med kvarboenderätt.                     B    Fränninge 7:9                1/32 mantal               Fabrikör C A Grönvall har erhållit markerna med kvarboenderätt.       C    Fränninge 7:10            1/128 mantal               Änkan Hanna Andersdotter har erhållit markerna obebyggda.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Fränninge 7:10 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger i området som har nummer 16 och på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med den beteckning som gäller för fastigheten efter 1952, 7:49.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger på flygfotot från 1960 ses det att fastigheten har blivit bebyggd.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 december 1947 - Olof Jönsson (änkeman efter Hedda Jönsson) (gåvobrev)
1 februari 1941 - 24 december 1947 Dödsbodelägarna efter Hedda Dorothea Jönsson (maka till Olof Jönsson) (bouppteckning)
7 oktober 1932 - 1 februari 1941 Hedda Jönsson, född Tuvesson (maka till Olof Jönsson) (auktion)
7 oktober 1932 - 7 oktober 1932 Borgenärerna i Olof Jönssons konkursavträdda bo
17 september 1915 - 7 oktober 1932 Olof Jönsson och Hedda Dorthea Tuvesson (köp)
17 september 1915 - 17 september 1915 J Dahlqvist (auktion)
2 juni 1915 - 17 september 1915 Dödsbodelägarna efter Hanna Andersdotter (änka efter Ola Jönsson) (bouppteckning)
26 februari 1886 - 2 juni 1915 Ola Jönsson och Karna Jönsdotter och Hanna Andersdotter. (Hanna Andersdotter äger fastigheten efter arvsskifte efter Ola Jönsson)

Bilder