Fränninge 7:49 (aktuellt nummer)

Adress Stora Fränningevägen 29
Aktuell period 1952 -
Areal 1/128 mantal
Ursprung Fränninge 7:10 (avregistrerat nummer) , Fränninge 7:8 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildad genom sammanläggning av Fränninge 7:10 och ett område om 0.0950 hektar av Fränninge 7:8 1952.

Fastigheten ses här till höger på den ekonomiska kartan från 1875 över området med fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 april 1963 - Lars Jönsson (Fränningr nr 7) (skifteshandling)
24 december 1947 - 22 april 1963 Olof Jönsson (Fränninge nr 7) (gåvobrev å Fränninge 7:10)
17 april 1950 - 22 april 1963 Olof Jönsson (Fränninge nr 7) (gåvobrev å del av 7:8)

Bilder