Fränninge 7:2 (avregistrerat nummer)

Adress Fränningevägen 12
Aktuell period 1835 - 1893
Areal 3/16 mantal
Ursprung Fränninge 7:1
Nya nummer Fränninge 7:8 (aktuellt nummer) , Fränninge 7:9 Åhem (aktuellt nummer) , Fränninge 7:10 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som 1835 genomfördes utav Fränninges marker. Fränninge 7:2 om 3/16 mantal var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Andersson som bekommit ägorna med utflyttningsskyldighet. På kartan här till höger är markerna markerade med “Ga”.

 

 

Vid det laga skiftet skedde en besiktning av gårdarna som ingick i skiftet och där man beskriver gården som brukades av Nils Andersson om 3/16 mantal enligt följande:
15 wäggerum boningshus i dåligt stånd
12 wäggerum uthus i medelmåttigt stånd
6 wäggerum uthus i dåligt stånd
4 wäggerum brygghus i medelmåttigt stånd
2 skorstenar
1 brunn

Källa: Lantmäteriet

1893 skedde en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 7:2 , 3/16 mantal, varefter markerna delades enligt följande:

A           Fränninge 7:8       19/128 mantal                                                       Jöns Olsson har erhållit markerna med kvarboenderätt.

B           Fränninge 7:9          1/32 mantal                                                         Fabrikör C A Grönvall har erhållit markerna med                               kvarboenderätt.

C           Fränninge 7:10        1/128 mantal                                                                                                                                        Änkan Hanna Andersdotter har erhållit markerna obebyggda.

Källa: kartbild.com

När fastigheten bildades i samband med det laga skifte som genomfördes 1835 omfattade fastigheten områdena 15, 16 och 17 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. Här nedanför den ekonomiska kartan från 1910 och då har fastigheten nya beteckningar.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ett flygfoto från mitten av 1940-talet över området med fastigheten.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 december 1886 - Jöns Olsson och Elna Olsdotter
30 december 1886 - 30 december 1886 Nils Olsson (Fränninge 7)
26 februari 1886 - 30 december 1886 Dödsbodelägarna efter Ola Jönsson (make till Hanna Andersdotter på Fränninge nr 7)
11 december 1876 - 26 februari 1886 Ola Jönsson och Hanna Andersdotter
25 augusti 1856 - 11 december 1876 Ola Mårtensson och Anna Jönsdotter
1835 - ca 1852 Nils Andersson och Elna Olsdotter

Bilder