Vallarum 14:44 (aktuellt nummer)

Adress Syremöllevägen 38
Aktuell period 1946 -
Areal 0,7391 hektar
Ursprung Vallarum 14:7 (aktuellt nummer) , Vallarum 14:15 (avregistrerat nummer) , Vallarum 14:16 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades genom en sammanläggning 1946 mellan ett område om 0,4811 har av Vallarum 14:7 och ett område om 0,2580 har av samfälld mark för Vallarum 14:15 och 14:16. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten vid Syremöllevägen och på den ekonomiska kartan ses fastigheten med sin beteckning 14:44.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger är en satellitbild över fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 juli 1962 - Ernst Tiisman (köp)
26 september 1960 -30 juli 1962 Oscar Andersson och Agnes Frideborg Andersson, född Nilsson (köp)
1 september 1936 - 26 september 1960 Johan Nilsson och Hulda Nilsson (köp)

Bilder