Vallarum 14:16 (avregistrerat nummer)

Adress Dragarörsvägen 142
Aktuell period 1857 - 1948
Areal 1/128 mantal
Ursprung Vallarum 14:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 17:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1857 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 14:6 då det bildas tre nya fastigheter enligt beskrivningen nedan. En av dessa nya fastigheter är Vallarum 14:15

A     14:15       3/128 mantal        äges av Anders Jönsson

B     14:16       1/128 mantal        äges av Per Andersson

AB                    Lägenhet            äges av Jöns Andersson

 

 

Vallarum 14:16

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger var införd i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet och visar hur gården såg ut vid denna tidpunkt. Bilden publicerades tillsammans med följande text:

Postadress:   Vallarum

“Areal totalt 4,8 hektar, därav 4,5 hektar åker, 0,3 hektar betesmark. Tax.-v. 7 400. Jordart: Svart-, ler- och grusmylla på ler- och grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1828, renoverad 1934. Stall uppförd 1905, loge 1936. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 12 svin, 50 höns. Gården till släkten 1865. Nuvarande ägare övertog den 1930 efter sin fader som 1895 övertagit den efter sin svärfader Per Jonasson, vilken köpt den 1865. Ägare är Emil Andersson född 18 april 1898. Son till Anders Henriksson och hans hustru Hanna född Persson. Gift 1924 med Hilda Andersson född 20 juli 1901. Barn: Gurli född 1924, Anna Greta född 1926, Allan född 1930.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Vallarum 14:16 i området med nummer 155 och den är giltig fram till 1948 då fastigheten slås samman med Vallarum 14:29 och då den nya fastigheten Vallarum 17:1 bildas. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses att fastigheten är borta.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 januari 1932 - Emil Andersson och Hilda Andersson (köp)
10 augusti 1896 - 30 januari 1932 Anders Henriksson, född Nilsson och Hanna Henriksson, född Persson (köp)
27 januari 1896 - 10 augusti 1896 Per Jonasson (änkeman efter Elisabeth Mårtensdotter) (köp)
8 oktober 1887 - 27 januari 1896 Dödsbodelägarna efter Elisabeth Mårtensdotter (maka till Per Jonasson) (bouppteckning)
6 september 1866 - 8 oktober 1887 Per Jonasson och Ingar Andersdotter och Elisabeth Mårtensdotter (fastebrev)

Bilder